ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

چند تعداد محدود ماشین که انحصاری زمانی نسخه Collector’s Edition بازی محبوب بودند از هم اکنون برای همگی قابل خریداری می باشند و امکان خرید DLC محتوی این ماشین ها برای شما فراهم می باشد. پیش از این نیز امروز در استیم اعلام شده بود که 4 اتومبیل با نام های Esper ،Masamune ،Marauder و Aftershock با قیمت 1.99 دلار برای هر اتومبیل برای دانلود در دسترس هستند.
Rocket League به صورت دیجیتالی و فیزیکی برای پلتفرم های PC،PS4 و XBOX ONE عرضه شده است. در زیر نیز می توانید تصاویر 4 اتومبیل ذکر شده را مشاهده کنید:

 ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

 ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

 ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

چند تعداد محدود ماشین که انحصاری زمانی نسخه Collector’s Edition بازی محبوب بودند از هم اکنون برای همگی قابل خریداری می باشند و امکان خرید DLC محتوی این ماشین ها برای شما فراهم می باشد. پیش از این نیز امروز در استیم اعلام شده بود که 4 اتومبیل با نام های Esper ،Masamune ،Marauder و Aftershock با قیمت 1.99 دلار برای هر اتومبیل برای دانلود در دسترس هستند.
Rocket League به صورت دیجیتالی و فیزیکی برای پلتفرم های PC،PS4 و XBOX ONE عرضه شده است. در زیر نیز می توانید تصاویر 4 اتومبیل ذکر شده را مشاهده کنید:

(image)

(image)

 ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ماشین های انحصاری نسخه Collector’s Edition بازیRocket League