شاید برای شما هم سوال باشد که این ایام چرا اخبار کمی از بازی های کامپیوتری عرضه می شود؟ یکی از دلایل اصلی روز Black Friday می باشد که تعطیلی اروپاییان نیز محسوب می گردد.در این روز شبکه های PSN و Live مانند جمعه بازارهای ما، کار را کنار گذاشته و به فروش عناوین خود […]