لیست اچیومنت های عنوان The Witcher 3: Blood and Wine منتشر شد

لیست از طریق لیک شد! این لیست، هرچند که می تواند برخی از نکات داستان بازی را لو دهد، چند سرنخ جالب را در مورد محتوای این بسته‌ی الحاقی به اشتراک می گذارد.

به گزارش ، عنوان The Witcher 3: Blood and Wine در شهر آفتابی و شاعرانه‌ی Toussaint روایت می شود؛ مکانی که در آن، “گرالت” (Geralt) (شخصیت اصلی بازی) با مشکلاتی اساسی رو به رو خواهد شد… !

عنوان The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine هم اکنون برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One در دست ساخت است و بر اساس شایعات، در ماه ژوئن امسال، به صورت دیجیتالی منتشر می شود. با لیست اچیومنت ها همراه باشید :

لیست اچیومنت های عنوان The Witcher 3: Blood and Wine منتشر شد

(image)

لیست از طریق لیک شد! این لیست، هرچند که می تواند برخی از نکات داستان بازی را لو دهد، چند سرنخ جالب را در مورد محتوای این بسته‌ی الحاقی به اشتراک می گذارد.

به گزارش ، عنوان The Witcher 3: Blood and Wine در شهر آفتابی و شاعرانه‌ی Toussaint روایت می شود؛ مکانی که در آن، “گرالت” (Geralt) (شخصیت اصلی بازی) با مشکلاتی اساسی رو به رو خواهد شد… !

عنوان The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine هم اکنون برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One در دست ساخت است و بر اساس شایعات، در ماه ژوئن امسال، به صورت دیجیتالی منتشر می شود. با لیست اچیومنت ها همراه باشید :

(image)

لیست اچیومنت های عنوان The Witcher 3: Blood and Wine منتشر شد