لنوو و عرضه یک گوشی پایین رده ارزان

کمپانی چینی لنوو به تازگی یک گوشی هوشمند جدید را به سری مشهور Vibe خود افزوده است.

لنوو و عرضه یک گوشی پایین رده ارزان

(image)
کمپانی چینی لنوو به تازگی یک گوشی هوشمند جدید را به سری مشهور Vibe خود افزوده است.
لنوو و عرضه یک گوشی پایین رده ارزان