لنوو نیز گوشی هوشمند مخصوص المپیک عرضه نمود

کمپانی لنوو به تازگی یک نسخه مخصوص المپیک از یکی از گوشی های زیر مجموعه ZUK خود را عرضه نموده است.

لنوو نیز گوشی هوشمند مخصوص المپیک عرضه نمود

(image)
کمپانی لنوو به تازگی یک نسخه مخصوص المپیک از یکی از گوشی های زیر مجموعه ZUK خود را عرضه نموده است.
لنوو نیز گوشی هوشمند مخصوص المپیک عرضه نمود