لنوو صدها نفر را از واحد موبایل «موتو» اخراج می کند

لنوو امروز تایید کرد که در حال تعدیل جمعیت بالایی از کارکنان خود است. این شرکت اعلام داشته حدود دو درصد از کل جمعیت 55 هزار نفری از کارکنانش در سرتاسر دنیا را اخراج خواهد کرد که البته شمار زیادی از آنها از واحد موبایل آن هستند.

البته اضافه کنیم کمپانی مورد بحث حرفی در مورد تعداد فرصت های شغلی حذف شده از واحد موتو به میان نیاورده است و این خبر نیز نخستین بار بعد از ظهر روز گذشته توسط نشریه دروید لایف منتشر گردید.

گفتنی است که تعدیل نیروی روز گذشته لنوو همراستا با اقدامی است که سال قبل از سوی آن شاهد بود و در نتیجه آن مجموعا 3200 نفر شغل خود را در بخش های مختلف این کمپانی از دست دادند.

لنوو در مصاحبه ای که اخیرا در این رابطه انجام داده اظهار داشته که این تعدیل نیرو تا حدود زیادی در راستای یکپارچه سازی استراتژیک آن و کسب و کار موتورولاست تا هرچه بهتر بتواند خود را برای رقابت در بازار اسمارت فون دنیا آماده نماید.

این شرکت اعلام نموده که علیرغم حذف مشاغل یاد شده باز هم تمایل دارد مقر اصلی خود در شیکاگو را نگه دارد و با این گفته گمانه زنی ها در مورد انتقال باقی نیروهای خود به کارولینای شمالی را مردود دانست.

اما همانطور که احتمالا در جریان هستید آغاز مالکیت لنوو بر واحد موتو با دشواری های زیادی همراه بود و این شرکت تلاش های زیادی را انجام داد تا در بازار رقابتی دنیا برای خود اسم و رسمی دست و پا کند.

البته واحد موتو در یک سال گذشته محصولاتی مبتکرانه را روانه بازار کرده است با این همه، دیگر مانند گذشته یارای رقابت با حریفان قدر خود را ندارد. از سوی دیگر ترک شمار زیادی از مدیران این کمپانی در ماه های اخیر نیز بر وضعیت نامطلوب آن سایه افکنده و اوضاع را بدتر کرده است.

The post appeared first on .

لنوو صدها نفر را از واحد موبایل «موتو» اخراج می کند

لنوو امروز تایید کرد که در حال تعدیل جمعیت بالایی از کارکنان خود است. این شرکت اعلام داشته حدود دو درصد از کل جمعیت 55 هزار نفری از کارکنانش در سرتاسر دنیا را اخراج خواهد کرد که البته شمار زیادی از آنها از واحد موبایل آن هستند.

البته اضافه کنیم کمپانی مورد بحث حرفی در مورد تعداد فرصت های شغلی حذف شده از واحد موتو به میان نیاورده است و این خبر نیز نخستین بار بعد از ظهر روز گذشته توسط نشریه دروید لایف منتشر گردید.

گفتنی است که تعدیل نیروی روز گذشته لنوو همراستا با اقدامی است که سال قبل از سوی آن شاهد بود و در نتیجه آن مجموعا 3200 نفر شغل خود را در بخش های مختلف این کمپانی از دست دادند.

لنوو در مصاحبه ای که اخیرا در این رابطه انجام داده اظهار داشته که این تعدیل نیرو تا حدود زیادی در راستای یکپارچه سازی استراتژیک آن و کسب و کار موتورولاست تا هرچه بهتر بتواند خود را برای رقابت در بازار اسمارت فون دنیا آماده نماید.

این شرکت اعلام نموده که علیرغم حذف مشاغل یاد شده باز هم تمایل دارد مقر اصلی خود در شیکاگو را نگه دارد و با این گفته گمانه زنی ها در مورد انتقال باقی نیروهای خود به کارولینای شمالی را مردود دانست.

اما همانطور که احتمالا در جریان هستید آغاز مالکیت لنوو بر واحد موتو با دشواری های زیادی همراه بود و این شرکت تلاش های زیادی را انجام داد تا در بازار رقابتی دنیا برای خود اسم و رسمی دست و پا کند.

البته واحد موتو در یک سال گذشته محصولاتی مبتکرانه را روانه بازار کرده است با این همه، دیگر مانند گذشته یارای رقابت با حریفان قدر خود را ندارد. از سوی دیگر ترک شمار زیادی از مدیران این کمپانی در ماه های اخیر نیز بر وضعیت نامطلوب آن سایه افکنده و اوضاع را بدتر کرده است.

The post appeared first on .

لنوو صدها نفر را از واحد موبایل «موتو» اخراج می کند