لنوو تولید گوشی های هوشمند با برند خود را متوقف می کند

کمپانی لنوو چندسالی است که مالکیت کمپانی ساخت گوشی های هوشمند موتورولا را نیز به دست گرفته است.

لنوو تولید گوشی های هوشمند با برند خود را متوقف می کند

(image)
کمپانی لنوو چندسالی است که مالکیت کمپانی ساخت گوشی های هوشمند موتورولا را نیز به دست گرفته است.
لنوو تولید گوشی های هوشمند با برند خود را متوقف می کند