لندروور گوشی هوشمند تولید می کند

کمپانی مشهور سازنده خودروهای سواری سنگین و جیپ، علی رغم تولید چند گوشی موبایل، بیشتر به تولید خودروهایش مشهور است.

لندروور گوشی هوشمند تولید می کند

(image)
کمپانی مشهور سازنده خودروهای سواری سنگین و جیپ، علی رغم تولید چند گوشی موبایل، بیشتر به تولید خودروهایش مشهور است.
لندروور گوشی هوشمند تولید می کند