لامبورگینی برای ساخت خودروهای سوپر اسپرت هزار سال آینده برنامه دارد

معمولاً خودروسازان نسبت به سایر صنایع آینده نگرتر هستند و صرفا به یک یا دو سال آتی شان نمی اندیشند، اما به نظر می رسد لامبورگینی رویکردی فراتر از این حرف ها در سر می پروراند.

در حال حاضر خودروساز ایتالیایی قصد دارد به جهت توسعه و سنجش آینده سوپر اسپرت های هزاره سوم به جمع اهالی موسسه فناوری ماساچوست (MIT) بپیوندد.

لامبورگینی برنامه های کاری و فناوری خود تا سال 2025 را در زمینه تولید خودرو شفاف سازی کرده، اما به لطف همکاری با MIT قصد دارد فراتر رفته و حتی برای 1000 سال آینده برنامه ریزی کند.

«ماریزیو رجیانی» مدیر واحد تحقیق و توسعه لامبورگینی تلاش های زیادی برای ورود به موسسه دانشگاهی مورد بحث داشته و ایده سنجش فناوری و پیشرفت های پیش روی خودرو های سوپر اسپرت را لازمه ی آینده بشر می داند.

اگرچه گفتمان رجیانی در مورد رویکرد هزار ساله را تنها می توان در یک خط تشریح کرد، اما برنامه ریزی برای حداقل یک یا دو قرن آینده می تواند خلاقانه و جالب توجه باشد.

ماریزیو معتقد است مدیران لامبورگینی روی رانندگی خودروهای خود اصرار می ورزند، اما بدون تردید فعالیت های رباتیک MIT و همکاری های آینده می تواند به دست یابی تکنولوژی های نیمه خودران این شرکت منجر گردد.

با این تفاسیر بدیهی است که کمپانی زیرمجموعه فولکس رویکرد و دیدگاهی آینده نگرانه داشته باشد؛ هدف قرار دادن بهبود مصارف سوخت، و افزایش توانایی موتورها در عین رشد امنیت اتومبیل از اولویت های لامبورگینی خواهد بود.

علاوه بر این مهندسین MIT می توانند در توسعه موتورهای 10 و 12 سیلندری کمک کرده و حتی به مرور زمان انرژی های پاک و هسته ای در مصرف سوپر اسپرت های هزار سال آینده به کار گرفته شود.

The post appeared first on .

لامبورگینی برای ساخت خودروهای سوپر اسپرت هزار سال آینده برنامه دارد

معمولاً خودروسازان نسبت به سایر صنایع آینده نگرتر هستند و صرفا به یک یا دو سال آتی شان نمی اندیشند، اما به نظر می رسد لامبورگینی رویکردی فراتر از این حرف ها در سر می پروراند.

در حال حاضر خودروساز ایتالیایی قصد دارد به جهت توسعه و سنجش آینده سوپر اسپرت های هزاره سوم به جمع اهالی موسسه فناوری ماساچوست (MIT) بپیوندد.

لامبورگینی برنامه های کاری و فناوری خود تا سال 2025 را در زمینه تولید خودرو شفاف سازی کرده، اما به لطف همکاری با MIT قصد دارد فراتر رفته و حتی برای 1000 سال آینده برنامه ریزی کند.

«ماریزیو رجیانی» مدیر واحد تحقیق و توسعه لامبورگینی تلاش های زیادی برای ورود به موسسه دانشگاهی مورد بحث داشته و ایده سنجش فناوری و پیشرفت های پیش روی خودرو های سوپر اسپرت را لازمه ی آینده بشر می داند.

اگرچه گفتمان رجیانی در مورد رویکرد هزار ساله را تنها می توان در یک خط تشریح کرد، اما برنامه ریزی برای حداقل یک یا دو قرن آینده می تواند خلاقانه و جالب توجه باشد.

ماریزیو معتقد است مدیران لامبورگینی روی رانندگی خودروهای خود اصرار می ورزند، اما بدون تردید فعالیت های رباتیک MIT و همکاری های آینده می تواند به دست یابی تکنولوژی های نیمه خودران این شرکت منجر گردد.

با این تفاسیر بدیهی است که کمپانی زیرمجموعه فولکس رویکرد و دیدگاهی آینده نگرانه داشته باشد؛ هدف قرار دادن بهبود مصارف سوخت، و افزایش توانایی موتورها در عین رشد امنیت اتومبیل از اولویت های لامبورگینی خواهد بود.

علاوه بر این مهندسین MIT می توانند در توسعه موتورهای 10 و 12 سیلندری کمک کرده و حتی به مرور زمان انرژی های پاک و هسته ای در مصرف سوپر اسپرت های هزار سال آینده به کار گرفته شود.

The post appeared first on .

لامبورگینی برای ساخت خودروهای سوپر اسپرت هزار سال آینده برنامه دارد