قیمت گوشی های آیفون در سال جاری ثابت خواهد ماند

کمپانی اپل در انتهای تابستان سال جاری گوشی های آیفون جدید خود را رسما معرفی خواهد نمود.

قیمت گوشی های آیفون در سال جاری ثابت خواهد ماند

(image)
کمپانی اپل در انتهای تابستان سال جاری گوشی های آیفون جدید خود را رسما معرفی خواهد نمود.
قیمت گوشی های آیفون در سال جاری ثابت خواهد ماند