قسمت بعدی بازی Metro در سال ۲۰۱۷ عرضه خواهد شد

قسمت بعدی مجموعه Metro قرار است در سال ۲۰۱۷ عرضه شود. این خبری بود که چند ساعت پیش در سایت رسمی رمان Metro 2035 نقش بست.

سری بازی‌های Metro که بر اساس رمان‌های دیمیتری گلوخوفسکی ساخته شده‌اند طرفداران بی‌شماری دارند و هر دو قسمت این مجموعه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. کتاب مترو ۲۰۳۳ در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و ادامه آن نیز تحت عنوان مترو ۲۰۳۴ در ۲۰۰۹ به فروش رسید. هر دوی این کتاب‌های با فروش خوب و بازخوردهای مناسبی روبه‌رو شدند. قسمت آخر این رمان نیز با نام مترو ۲۰۳۵ قرار است در تاریخ ۲۰ آذر ماه منتشر شود. در تقویمی که مربوط به عرضه بازی‌ها و رمان‌های مترو در سایت است، پس از کتاب مترو ۲۰۳۵، تیتر «قسمت جدید بازی مترو» نقش بسته است و در جلوی آن سال ۲۰۱۷ نوشته شده است. در توضیحات قسمت جدید متنی به شرح زیر درج شده است:
زمانی که داستان در کتاب به سرانجام می‌رسد، بازی مکانی است که بتوانید آن را ادامه دهید و مسیری را انتخاب کنید. دوره‌ی اکشافات بزرگ پیش‌روی شماست…

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قسمت بعدی بازی Metro در سال ۲۰۱۷ عرضه خواهد شد

قسمت بعدی مجموعه Metro قرار است در سال ۲۰۱۷ عرضه شود. این خبری بود که چند ساعت پیش در سایت رسمی رمان Metro 2035 نقش بست.

سری بازی‌های Metro که بر اساس رمان‌های دیمیتری گلوخوفسکی ساخته شده‌اند طرفداران بی‌شماری دارند و هر دو قسمت این مجموعه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. کتاب مترو ۲۰۳۳ در سال ۲۰۰۷ منتشر شد و ادامه آن نیز تحت عنوان مترو ۲۰۳۴ در ۲۰۰۹ به فروش رسید. هر دوی این کتاب‌های با فروش خوب و بازخوردهای مناسبی روبه‌رو شدند. قسمت آخر این رمان نیز با نام مترو ۲۰۳۵ قرار است در تاریخ ۲۰ آذر ماه منتشر شود. در تقویمی که مربوط به عرضه بازی‌ها و رمان‌های مترو در سایت است، پس از کتاب مترو ۲۰۳۵، تیتر «قسمت جدید بازی مترو» نقش بسته است و در جلوی آن سال ۲۰۱۷ نوشته شده است. در توضیحات قسمت جدید متنی به شرح زیر درج شده است:
زمانی که داستان در کتاب به سرانجام می‌رسد، بازی مکانی است که بتوانید آن را ادامه دهید و مسیری را انتخاب کنید. دوره‌ی اکشافات بزرگ پیش‌روی شماست…

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

قسمت بعدی بازی Metro در سال ۲۰۱۷ عرضه خواهد شد