قسمت اول Life is Strange از امروز رایگان می شود + ویدئوی مربوطه

http://s3.img7.ir/glbuI.png

به گزارش و به نقل از ، اپیزود اول عنوان هنری Life is Strange ساخته ی Dontnod از امروز برای تمام پلتفرم ها رایگان خواهد بود.

اگر قبلا این بازی را انجام نداده اید ولی قصد خرید آن را دارید، می تواند از امروز این عنوان اپیزودیک داستانی را تجربه کرده و با سفر به خلیج آرکادیا با مکس و کلوی دیدار کنید. در همین راستا استودیو Dontnod ویدئوی زیر را هم منتشر نموده است:

اگرچه برای همه اینگونه نیست، اما این بازی با گرایش های خاص و روایت عاشقانه ای که دارد تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است و جوایز زیادی را هم درو کرده است. منتقدین هم تقریبا از این عنوان راضی بودند. بهرحال هر کس دید متفاوتی نسبت به این بازی دارد. با توجه به گرایش، سلیقه و روحیه ای که دارید می توانید اپیزود اول را تجربه کنید؛ اگر دیدتان نسبت به آن منفی بود که هیچ. ولی اگر توانست شما را جذب داستان خود کند حتما اپیزود های دیگر را هم تجربه کنید.

قسمت اول Life is Strange از امروز رایگان می شود + ویدئوی مربوطه

(image)

به گزارش و به نقل از ، اپیزود اول عنوان هنری Life is Strange ساخته ی Dontnod از امروز برای تمام پلتفرم ها رایگان خواهد بود.

اگر قبلا این بازی را انجام نداده اید ولی قصد خرید آن را دارید، می تواند از امروز این عنوان اپیزودیک داستانی را تجربه کرده و با سفر به خلیج آرکادیا با مکس و کلوی دیدار کنید. در همین راستا استودیو Dontnod ویدئوی زیر را هم منتشر نموده است:

اگرچه برای همه اینگونه نیست، اما این بازی با گرایش های خاص و روایت عاشقانه ای که دارد تعداد زیادی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است و جوایز زیادی را هم درو کرده است. منتقدین هم تقریبا از این عنوان راضی بودند. بهرحال هر کس دید متفاوتی نسبت به این بازی دارد. با توجه به گرایش، سلیقه و روحیه ای که دارید می توانید اپیزود اول را تجربه کنید؛ اگر دیدتان نسبت به آن منفی بود که هیچ. ولی اگر توانست شما را جذب داستان خود کند حتما اپیزود های دیگر را هم تجربه کنید.

قسمت اول Life is Strange از امروز رایگان می شود + ویدئوی مربوطه