قاچاق موبایل سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر تازه ای گفته است: «قاچاق موبایل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به اقتصاد کشور خسارت می زند».

قاسم خورشیدی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مسئله ای ملی خوانده است و با اشاره به جدی بودن ستاد متبوعش در این زمینه افزوده است: «باید سطح عرضه را کنترل کنیم. مسئولان کشور هم به این جمع بندی رسیدند که قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید به شکل اساسی رفع و حل شود».

وی ادامه داده است: «بارها از طریق رسانه های جمعی و دیگر روش ها از اتاق اصناف و واحد های صنفی خواهش کردیم که خودشان کالا های قاچاق را جمع آوری کنند تا نیازی به ورود بازرسان و دستگاه های متولی نباشد».

خورشیدی در خصوص فروشنده ها و واحد های صنفی که قبلاً کالا های قاچاق را خریداری کرده اند نیز گفته است: «آن ها باید کالا را از هرکس که خریده اند به او بازگردانند. آنها نباید کالای قاچاق را خریداری می کردند و نباید مسئولیت توزیع آن را بر عهده می گرفتند».

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضربه ی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قاچاق موبایل به کشور، در خصوص برنامه ی این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالای دیجیتال به کشور گفته است: «ساماندهی واحد های صنفی تلفن همراه از جمله ثبت و شناسه دار کردن آن ها را هم در دستور کار داریم. با این کار زمینه برای استفاده از تلفن های قاچاق به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید».

The post appeared first on .

قاچاق موبایل سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر تازه ای گفته است: «قاچاق موبایل حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به اقتصاد کشور خسارت می زند».

قاسم خورشیدی موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مسئله ای ملی خوانده است و با اشاره به جدی بودن ستاد متبوعش در این زمینه افزوده است: «باید سطح عرضه را کنترل کنیم. مسئولان کشور هم به این جمع بندی رسیدند که قاچاق کالا یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است و باید به شکل اساسی رفع و حل شود».

وی ادامه داده است: «بارها از طریق رسانه های جمعی و دیگر روش ها از اتاق اصناف و واحد های صنفی خواهش کردیم که خودشان کالا های قاچاق را جمع آوری کنند تا نیازی به ورود بازرسان و دستگاه های متولی نباشد».

خورشیدی در خصوص فروشنده ها و واحد های صنفی که قبلاً کالا های قاچاق را خریداری کرده اند نیز گفته است: «آن ها باید کالا را از هرکس که خریده اند به او بازگردانند. آنها نباید کالای قاچاق را خریداری می کردند و نباید مسئولیت توزیع آن را بر عهده می گرفتند».

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ضربه ی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قاچاق موبایل به کشور، در خصوص برنامه ی این ستاد برای مبارزه با قاچاق کالای دیجیتال به کشور گفته است: «ساماندهی واحد های صنفی تلفن همراه از جمله ثبت و شناسه دار کردن آن ها را هم در دستور کار داریم. با این کار زمینه برای استفاده از تلفن های قاچاق به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید».

The post appeared first on .

قاچاق موبایل سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند