فیل اسپنسر: Scorpio چهار و نیم برابر قوی تر از Xbox One

تاکنون به این فکر کرده اید که کنسول Scorpio چقدر قردتمند تر از Xbox One است؟… به ادعای آقای فیل اسپنسر قدرت آن 4.5 برابر بیشتر از XOne است.

به گزارش و به نقل از ، آقای اسپنسر صحبتهایی که با giant bomb در نمایشگاه e3  داشته به این موضوع اشاره کرده است که :

“Scorpio از نظر سخت افزاری قدرت خیلی بیشتری نسبت به Xbox One دارد ، تقریباً 4.5 برابر بیشتر همینطور 6 ترافلاپ قدرت پردازش که می تواند تمامی عناوین را تحت تاثیر قرار دهد.”

در ادامه اسپنسر طبق اخباری که امروز صبح منتشر کردیم بیان داشت که عناوینی با قابلیت تصاویر پویا و متغییر می توانند بروی این کنسول وضوح و کیفیت بیشتری داشته باشند همچنین مایکروسافت قصد داشته یک مدل تقویت شده از Xbox One را عرضه کند اما فعلاً این ایده کنار گذاشته شده تا تکلیف Scorpio مشخص شود.

اما در آخر اسپنسر به موضوع مهمی اشاره کرد ، وی چنین گفت:

“اگر هم اکنون کنسول Xbox One را دارید و می خواهید برای عملکرد بهتر Xbox One S را بخرید ، این کار را نکنید اما اگر قابلیت HDR و یک تصویر 4K را می خواهید؟ خب قرار نیست ما کنسول قبلی شما را ارتقاء دهیم.”

نظر شما در رابطه با این صحبت های آقای اسپنسر چیست؟… آیا این کنایه ای به منتقدان مایکروسافت بود یا هواداران مایکرو؟….

 

فیل اسپنسر: Scorpio چهار و نیم برابر قوی تر از Xbox One

(image)

تاکنون به این فکر کرده اید که کنسول Scorpio چقدر قردتمند تر از Xbox One است؟… به ادعای آقای فیل اسپنسر قدرت آن 4.5 برابر بیشتر از XOne است.

به گزارش و به نقل از ، آقای اسپنسر صحبتهایی که با giant bomb در نمایشگاه e3  داشته به این موضوع اشاره کرده است که :

“Scorpio از نظر سخت افزاری قدرت خیلی بیشتری نسبت به Xbox One دارد ، تقریباً 4.5 برابر بیشتر همینطور 6 ترافلاپ قدرت پردازش که می تواند تمامی عناوین را تحت تاثیر قرار دهد.”

در ادامه اسپنسر طبق اخباری که امروز صبح منتشر کردیم بیان داشت که عناوینی با قابلیت تصاویر پویا و متغییر می توانند بروی این کنسول وضوح و کیفیت بیشتری داشته باشند همچنین مایکروسافت قصد داشته یک مدل تقویت شده از Xbox One را عرضه کند اما فعلاً این ایده کنار گذاشته شده تا تکلیف Scorpio مشخص شود.

اما در آخر اسپنسر به موضوع مهمی اشاره کرد ، وی چنین گفت:

“اگر هم اکنون کنسول Xbox One را دارید و می خواهید برای عملکرد بهتر Xbox One S را بخرید ، این کار را نکنید اما اگر قابلیت HDR و یک تصویر 4K را می خواهید؟ خب قرار نیست ما کنسول قبلی شما را ارتقاء دهیم.”

نظر شما در رابطه با این صحبت های آقای اسپنسر چیست؟… آیا این کنایه ای به منتقدان مایکروسافت بود یا هواداران مایکرو؟….

 

فیل اسپنسر: Scorpio چهار و نیم برابر قوی تر از Xbox One