فیلم بازی Fruit Ninja به زودی ساخته خواهد شد

سازنده بازی مشهور و پرطرفدار Friut Ninja هم اکنون بر روی کوهی از طلا نشسته است.

فیلم بازی Fruit Ninja به زودی ساخته خواهد شد

(image)
سازنده بازی مشهور و پرطرفدار Friut Ninja هم اکنون بر روی کوهی از طلا نشسته است.
فیلم بازی Fruit Ninja به زودی ساخته خواهد شد