فیسبوک میلیون ها کاربر را همراه مدیرعاملش به کام مرگی زودهنگام فرستاد

همان طور که می دانید با افزایش روزافزون تعداد حساب های کاربری مربوط به از دنیا رفتگان، فیسبوک چندی پیش سیاست هایی را برای ارائه کرد. در همین راستا وقتی وارد صفحه چنین افرادی می شوید، پیامی برای زنده نگه داشتن یاد مرحوم به نمایش در می آید.

اما امروز سرویس مرگ و میر فیسبوک شوخی خطرناکی را انجام داد و برای مدتی کوتاه، افراد زیادی را شوکه ساخت. بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه دوستان خود شدند، پیامی را بالای صفحه مشاهده کردند که نشان می داد این کاربر از دنیا رفته.

مشکل فوق تا حدی فراگیر بود که حتی «مارک زاکربرگ» بنیانگذار فیسبوک نیز از گزند آن در امان نماند و برای مدتی به دیار باقی شتافت. در پیام بالای صفحه او چنین عبارتی نقش بسته بود:

به یاد مارک زاکربرگ

امیدواریم افرادی که مارک را دوست دارند، از گفته های دلگرم کننده دیگران در مورد او آرامش یابند، و زندگی پربارش را ارج نهند.

گفتنیست این پیام برخلاف سیاست اصلی فیسبوک، توسط تمام بینندگان قابل مشاهده بود، اما برخی از کاربران نیز چنین وضعیتی را تجربه نکردند. ظاهراً اوضاع پس از مدتی کوتاه به حالت عادی برگشت.

سخنگوی فیسبوک در همین رابطه به engadget پاسخ داده و بیانیه فوق را منتشر ساخت:

امروز برای مدتی کوتاه، پیام یادبود مربوط به افراد از دنیا رفته به صورت اشتباه روی حساب های دیگر نیز منتشر شد. این خطا بسیار هولناک و عظیم بوده و اگرچه آن را رفع کردیم، اما از بروز آن بسیار شرمساریم. ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در اسرع وقت این مشکل برطرف شده و دیگر تکرار نگردد.

به هر حال این خطای غیرعمدی، حتی برای لحظاتی کوتاه باعث نگرانی و وحشت برخی از کاربران شد، و قطعاً به عنوان یکی از اشتباهات مهم فیسبوک در تاریخ ثبت خواهد شد.

The post appeared first on .

فیسبوک میلیون ها کاربر را همراه مدیرعاملش به کام مرگی زودهنگام فرستاد

همان طور که می دانید با افزایش روزافزون تعداد حساب های کاربری مربوط به از دنیا رفتگان، فیسبوک چندی پیش سیاست هایی را برای ارائه کرد. در همین راستا وقتی وارد صفحه چنین افرادی می شوید، پیامی برای زنده نگه داشتن یاد مرحوم به نمایش در می آید.

اما امروز سرویس مرگ و میر فیسبوک شوخی خطرناکی را انجام داد و برای مدتی کوتاه، افراد زیادی را شوکه ساخت. بسیاری از کاربران وقتی وارد صفحه دوستان خود شدند، پیامی را بالای صفحه مشاهده کردند که نشان می داد این کاربر از دنیا رفته.

مشکل فوق تا حدی فراگیر بود که حتی «مارک زاکربرگ» بنیانگذار فیسبوک نیز از گزند آن در امان نماند و برای مدتی به دیار باقی شتافت. در پیام بالای صفحه او چنین عبارتی نقش بسته بود:

به یاد مارک زاکربرگ

امیدواریم افرادی که مارک را دوست دارند، از گفته های دلگرم کننده دیگران در مورد او آرامش یابند، و زندگی پربارش را ارج نهند.

گفتنیست این پیام برخلاف سیاست اصلی فیسبوک، توسط تمام بینندگان قابل مشاهده بود، اما برخی از کاربران نیز چنین وضعیتی را تجربه نکردند. ظاهراً اوضاع پس از مدتی کوتاه به حالت عادی برگشت.

سخنگوی فیسبوک در همین رابطه به engadget پاسخ داده و بیانیه فوق را منتشر ساخت:

امروز برای مدتی کوتاه، پیام یادبود مربوط به افراد از دنیا رفته به صورت اشتباه روی حساب های دیگر نیز منتشر شد. این خطا بسیار هولناک و عظیم بوده و اگرچه آن را رفع کردیم، اما از بروز آن بسیار شرمساریم. ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در اسرع وقت این مشکل برطرف شده و دیگر تکرار نگردد.

به هر حال این خطای غیرعمدی، حتی برای لحظاتی کوتاه باعث نگرانی و وحشت برخی از کاربران شد، و قطعاً به عنوان یکی از اشتباهات مهم فیسبوک در تاریخ ثبت خواهد شد.

The post appeared first on .

فیسبوک میلیون ها کاربر را همراه مدیرعاملش به کام مرگی زودهنگام فرستاد