فضای مورد نیاز بازی DOOM مشخص شد

در راستای آپدیت صفحه رسمی بازی DOOM در فروشگاه ، فضای خالی مورد نیاز آن مشخص شد. ظاهرا حجم این بازی برروی کنسول Xbox One برابر با 45.04 گیگابایت می باشد، که البته این مقدار با انتشار آپدیت های مختلف افزایش می یابد. بنابراین سازندگان توصیه می کنند که برای تجربه‌ی بازی DOOM بیش از 50 گیگابایت فضای خالی داشته باشد. همچنین با توجه به رونمایی از سیستم مورد نیاز این بازی در شب گذشته، می دانیم که نسخه PC هم به 55 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد.

بازی DOOM در 24 اردیبهشت امسال، برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One عرضه خواهد شد.

فضای مورد نیاز بازی DOOM مشخص شد

(image)

در راستای آپدیت صفحه رسمی بازی DOOM در فروشگاه ، فضای خالی مورد نیاز آن مشخص شد. ظاهرا حجم این بازی برروی کنسول Xbox One برابر با 45.04 گیگابایت می باشد، که البته این مقدار با انتشار آپدیت های مختلف افزایش می یابد. بنابراین سازندگان توصیه می کنند که برای تجربه‌ی بازی DOOM بیش از 50 گیگابایت فضای خالی داشته باشد. همچنین با توجه به رونمایی از سیستم مورد نیاز این بازی در شب گذشته، می دانیم که نسخه PC هم به 55 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد.

بازی DOOM در 24 اردیبهشت امسال، برای پلتفرم های PC / PS4 / Xbox One عرضه خواهد شد.

فضای مورد نیاز بازی DOOM مشخص شد