فضاپیمای مافوق صوت جدید چینی ها شاتل های فضایی را به موزه می فرستد

چین در حال توسعه یک هواپیمای فضایی است که می تواند با سرعت مافوق صوت به فضا رفته، در مداری به دور زمین چرخیده و سپس بازگردد.

زمانی که مراحل طولانی و پیچیده توسعه این فضاپیما به اتمام برسد، رسماً باید این کشور آسیایی را پیشروی صنایع حمل و نقل فضایی دانست، چراکه توانمندی های آن در قیاس با شاتل های کهنه امروزی، همچون یک فراری در کنار فولکس بیتل خواهد بود و می تواند با «» (Skylon) انگلیسی ها به رقابت بپردازد.

«شرکت علوم و تکنولوژی های فضایی چین» (China Aerospace Science and Technology Corporation یا به اختصار CATSC) تمام استعدادها و تکنولوژی های موجود در این کشور را به خدمت گرفته تا نسل تازه ای از فضاپیماها با پیشرانه های هیبریدی را به تولید برساند.

بهره گیری از موتور سیکل ترکیبی به این هواپیمای فضایی امکان می دهد تا به مانند یک هواپیمای معمولی از روی باند بلند شده و خود را به مدار زمین برساند.

بلند شدن فضاپیمای مافوق صوت چینی با کمک یک پیشرانه یا انجام می پذیرد. در ادامه و برای رسیدن به محدوده جو زمین با سرعت مافوق صوت، موتور دوم از نوع  آغاز به کار می کند و در سومین مرحله نیز موتور بعدی از نوع فعال می شود تا این پرنده فوق پیشرفته را به محدود «آستانه فضا» یا «فضای نزدیک» (near space) برساند. این محدوده نیز بازه ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از سطح زمین را شامل می شود.

در آخرین مرحله و جایی که دیگر اکسیژن خاصی برای سوختن وجود ندارد، راکت های درونی فضاپیمای چینی فعال می شود تا امکان قرار گرفتن در مدار دلخواه فراهم شود.

به مانند شاتل های آمریکایی، این فضاناو چینی نیز قابلیت برگشت به سطح زمین و استفاده مجدد را داراست. همین مسئله می تواند هزینه سفرهای فضایی بعدی را بسیار کاهش دهد. ضمن این که فراهم نمودن مقدمات ماموریت اعزام نیز زمان بسیار کمتری می برد، به حدی که می توان در آینده از آن برای توسعه توریسم فضایی استفاده کرد.

حسن دیگری که موتورهای سیکل ترکیبی هواپیمای فضایی چینی ایجاد می کنند این است که سرعت گرفتن از حالت سکون تا مافوق صوت و سپس گذر آرام و تدریجی از جو را ممکن می کنند. فضانوردانی که با شتاب های شدید و دردآور هنگام پرتاب موشک های امروزی آشنا هستند، به خوبی از ارزش این قابلیت آگاهند.

علاوه بر این، در چنین حالتی دیگر نیازی به آموزش های بسیار طولانی و تمرینات بدنی سخت برای آمادگی جهت سفر فضایی نیست و افراد معمولی نیز می توانند چنین تجربه ای را در زندگی خود به دست بیاورند.

چینی ها حدود ۵ سال است که روی طرح هواپیمای فضایی خود کار می کنند و سال ۲۰۳۰ به عنوان هدف برنامه برای بهره برداری اعلام شده است.

The post appeared first on .

فضاپیمای مافوق صوت جدید چینی ها شاتل های فضایی را به موزه می فرستد

چین در حال توسعه یک هواپیمای فضایی است که می تواند با سرعت مافوق صوت به فضا رفته، در مداری به دور زمین چرخیده و سپس بازگردد.

زمانی که مراحل طولانی و پیچیده توسعه این فضاپیما به اتمام برسد، رسماً باید این کشور آسیایی را پیشروی صنایع حمل و نقل فضایی دانست، چراکه توانمندی های آن در قیاس با شاتل های کهنه امروزی، همچون یک فراری در کنار فولکس بیتل خواهد بود و می تواند با «» (Skylon) انگلیسی ها به رقابت بپردازد.

«شرکت علوم و تکنولوژی های فضایی چین» (China Aerospace Science and Technology Corporation یا به اختصار CATSC) تمام استعدادها و تکنولوژی های موجود در این کشور را به خدمت گرفته تا نسل تازه ای از فضاپیماها با پیشرانه های هیبریدی را به تولید برساند.

بهره گیری از موتور سیکل ترکیبی به این هواپیمای فضایی امکان می دهد تا به مانند یک هواپیمای معمولی از روی باند بلند شده و خود را به مدار زمین برساند.

بلند شدن فضاپیمای مافوق صوت چینی با کمک یک پیشرانه یا انجام می پذیرد. در ادامه و برای رسیدن به محدوده جو زمین با سرعت مافوق صوت، موتور دوم از نوع  آغاز به کار می کند و در سومین مرحله نیز موتور بعدی از نوع فعال می شود تا این پرنده فوق پیشرفته را به محدود «آستانه فضا» یا «فضای نزدیک» (near space) برساند. این محدوده نیز بازه ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتری از سطح زمین را شامل می شود.

در آخرین مرحله و جایی که دیگر اکسیژن خاصی برای سوختن وجود ندارد، راکت های درونی فضاپیمای چینی فعال می شود تا امکان قرار گرفتن در مدار دلخواه فراهم شود.

به مانند شاتل های آمریکایی، این فضاناو چینی نیز قابلیت برگشت به سطح زمین و استفاده مجدد را داراست. همین مسئله می تواند هزینه سفرهای فضایی بعدی را بسیار کاهش دهد. ضمن این که فراهم نمودن مقدمات ماموریت اعزام نیز زمان بسیار کمتری می برد، به حدی که می توان در آینده از آن برای توسعه توریسم فضایی استفاده کرد.

حسن دیگری که موتورهای سیکل ترکیبی هواپیمای فضایی چینی ایجاد می کنند این است که سرعت گرفتن از حالت سکون تا مافوق صوت و سپس گذر آرام و تدریجی از جو را ممکن می کنند. فضانوردانی که با شتاب های شدید و دردآور هنگام پرتاب موشک های امروزی آشنا هستند، به خوبی از ارزش این قابلیت آگاهند.

علاوه بر این، در چنین حالتی دیگر نیازی به آموزش های بسیار طولانی و تمرینات بدنی سخت برای آمادگی جهت سفر فضایی نیست و افراد معمولی نیز می توانند چنین تجربه ای را در زندگی خود به دست بیاورند.

چینی ها حدود ۵ سال است که روی طرح هواپیمای فضایی خود کار می کنند و سال ۲۰۳۰ به عنوان هدف برنامه برای بهره برداری اعلام شده است.

The post appeared first on .

فضاپیمای مافوق صوت جدید چینی ها شاتل های فضایی را به موزه می فرستد