فروش کلی Galaxy S7 از مرز 25 میلیون عدد در سال جاری خواهد گذشت

از ابتدای سال میلادی جاری، بسیاری از تحلیل گران بازار تکنولوژی عقیده داشتند که فروش کلی Galaxy S7/S7 edge از مدل های سال قبلشان بهتر خواهد بود.

فروش کلی Galaxy S7 از مرز 25 میلیون عدد در سال جاری خواهد گذشت

(image)
از ابتدای سال میلادی جاری، بسیاری از تحلیل گران بازار تکنولوژی عقیده داشتند که فروش کلی Galaxy S7/S7 edge از مدل های سال قبلشان بهتر خواهد بود.
فروش کلی Galaxy S7 از مرز 25 میلیون عدد در سال جاری خواهد گذشت