فراهم شدن امکان تماشای تصاویر و ویدیوهای سه بعدی در فیسبوک

با عرضه دوربین های دارای قابلیت فیلم برداری و تصویر برداری سه بعدی، طبیعی است که شبکه های اجتماعی به فکر تحولاتی مثبت در این زمینه باشند.

فراهم شدن امکان تماشای تصاویر و ویدیوهای سه بعدی در فیسبوک

(image)
با عرضه دوربین های دارای قابلیت فیلم برداری و تصویر برداری سه بعدی، طبیعی است که شبکه های اجتماعی به فکر تحولاتی مثبت در این زمینه باشند.
فراهم شدن امکان تماشای تصاویر و ویدیوهای سه بعدی در فیسبوک