بنا بر اعلام مدیر مسئول مجله فامیتسو، در شماره این هفته از مجله فامیتسو از نسخه آنلاین Dragon’s Dogm به طور کامل رونمایی خواهد شد.آن طور که ذکر شده در این شماره شاهد ۱۸ صفحه اختصاصی در مورد ویژگی ها و خصوصیات Dragon’s Dogma Online خواهیم بود. طبق گفته مدیر مسئول مجله فامیتسو، در شماره آینده مجله […]