شاید یکی از مورد انتظار ترین بازی های  امسال Witcher 3 باشد، بازی که حتی بسیاری آن را لایق بردن جایزه بازی سال می دانند، حال خبر رسیده که عکس های جدیدی از این بازی منتشر شده است که نشان دهنده ی قیافه ی شخصیت اصلی بازی و قلعه ای متروکه است، برای ادامه خبر […]