عنوان Umbrella Corps را به صورت رایگان در این آخر هفته بازی کنید

شرکت کپکام در بیانیه ای که در بلاگ خود منتشر کرد، اعلام کرد که عنوان Umbrella Corps فقط برای این آخر هفته بر روی PS Store مجانی شده و شما می توانید به صورت رایگان به بازی بپردازید.

این دموی رایگان از 12:00am PDT شروع شده و در ساعت 11:59pm PDT روز بعد به پایان می رسد و در این مدت می توانید در تمامی مپ های آنلاین بازی، به بازی کردن بپردازید که بعضی از آنها عبارتند از: شهر راکون، ساختمان RPD و… همچنین به ماموریت Spencer که در آخرین بسته ی الحاقی بازی اضافه شده بود نیز دسترسی خواهید داشت.

عنوان Umbrella Corps را به صورت رایگان در این آخر هفته بازی کنید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Umbrella Corps را به صورت رایگان در این آخر هفته بازی کنید

شرکت کپکام در بیانیه ای که در بلاگ خود منتشر کرد، اعلام کرد که عنوان Umbrella Corps فقط برای این آخر هفته بر روی PS Store مجانی شده و شما می توانید به صورت رایگان به بازی بپردازید.

این دموی رایگان از 12:00am PDT شروع شده و در ساعت 11:59pm PDT روز بعد به پایان می رسد و در این مدت می توانید در تمامی مپ های آنلاین بازی، به بازی کردن بپردازید که بعضی از آنها عبارتند از: شهر راکون، ساختمان RPD و… همچنین به ماموریت Spencer که در آخرین بسته ی الحاقی بازی اضافه شده بود نیز دسترسی خواهید داشت.

عنوان Umbrella Corps را به صورت رایگان در این آخر هفته بازی کنید

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Umbrella Corps را به صورت رایگان در این آخر هفته بازی کنید