عنوان Street Fighter 5 از زمان عرضه خود نزدیک به 1.4 میلیون نسخه فروخته است

به گزارش و به نقل از عنوان Street Fighter 5 از زمان عرضه خود در فوریه بیش از 1.4 میلیون نسخه برروی PC و PS4 فروخته است. با تمام شدن سال مالی Capcom در 31 مارس به نظر می رسد که این عنوان نتوانسته به فروش 2 میلیونی رسیده و مطابق انتظارات ناشر عمل کند.

Street Fighter 5 در زمان انتشار دارای مشکلات و فراز و نشیب های زیادی از جمله اعتراض و شکایت طرفداران به عدم وجود بخش های داستانی و آرکید بود. یوشینوری اونو (Yoshinori Ono) در اظهار نظری در این باره به Gamespot گفت “من فکر می کنم که ما بعضی از ویژگی های بخش سینگل پلیر و محبویت آن ها را دست کم گرفته بودیم.” ولی خب همه چیز درباره بازی عذاب آور و تاریک نیست؛ “Street Fighter 5 همچنان به عنوان یک بازی مورد علاقه و پرفروش در خارج از ژاپن باقی مانده است”

آپدیت ماه ژوئن بازی بخش داستانی را به بازی اضافه خواهد کرد ولی خب کمی برای این کار دیر است چرا که اکنون در ماه آوریل قرار داریم Street Fighter 5 نزدیک به 600/000 نسخه کمتر از انتظارات Capcom فروخته است.

به نظر شما بازی با محتویات کنونی ارزش خرید دارد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

عنوان Street Fighter 5 از زمان عرضه خود نزدیک به 1.4 میلیون نسخه فروخته است

(image)

به گزارش و به نقل از عنوان Street Fighter 5 از زمان عرضه خود در فوریه بیش از 1.4 میلیون نسخه برروی PC و PS4 فروخته است. با تمام شدن سال مالی Capcom در 31 مارس به نظر می رسد که این عنوان نتوانسته به فروش 2 میلیونی رسیده و مطابق انتظارات ناشر عمل کند.

Street Fighter 5 در زمان انتشار دارای مشکلات و فراز و نشیب های زیادی از جمله اعتراض و شکایت طرفداران به عدم وجود بخش های داستانی و آرکید بود. یوشینوری اونو (Yoshinori Ono) در اظهار نظری در این باره به Gamespot گفت “من فکر می کنم که ما بعضی از ویژگی های بخش سینگل پلیر و محبویت آن ها را دست کم گرفته بودیم.” ولی خب همه چیز درباره بازی عذاب آور و تاریک نیست؛ “Street Fighter 5 همچنان به عنوان یک بازی مورد علاقه و پرفروش در خارج از ژاپن باقی مانده است”

آپدیت ماه ژوئن بازی بخش داستانی را به بازی اضافه خواهد کرد ولی خب کمی برای این کار دیر است چرا که اکنون در ماه آوریل قرار داریم Street Fighter 5 نزدیک به 600/000 نسخه کمتر از انتظارات Capcom فروخته است.

به نظر شما بازی با محتویات کنونی ارزش خرید دارد؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

عنوان Street Fighter 5 از زمان عرضه خود نزدیک به 1.4 میلیون نسخه فروخته است