عنوان Rocket League از فردا بصورت Cross Platform

Rocket League اولین عنوان کنسول Xbox ONE است که از قابلیت Cross Platform یا پلتفرم های یکپارچه بهره می برد.

به گزارش و به نقل از ، از فردا قابلیت Cross Platform بین نسخه ی PC و Xbox ONE عنوان Rocket League برقرار می شود. طبق اظهارات توسعه دهندگان از فردا کاربران نسخه ی PC و نسخه ی XOne بازی قادر می باشند تا با یکدیگر بصورت آنلاین در رقابت های خصوصی یا عمومی به رقابت بپردازند مگر آنکه کاربران به خواسته ی خودشان قابلیت Cross Platform را در تنظیمات بازی غیر فعال کنند.

اگر یادتان باشد شرکت مایکروسافت در ماه مارچ اعلام کرده بود که کنسول Xbox ONE آماده برای یکپارچه شدن با پلتفرم های دیگر در بستر بازی می باشد و استودیوی Psyonix هم از این مزیت به سرعت استفاده کرده تا بازی آنها اولین عنوان کنسول مایکروسافت باشد که از این ویژگی پشتیبانی می کند.

نظر شما در رابطه با قابلیت Cross Platform یا پلتفرم های یکپارچه در بازی های ویدئویی چیست؟

عنوان Rocket League از فردا بصورت Cross Platform

(image)

Rocket League اولین عنوان کنسول Xbox ONE است که از قابلیت Cross Platform یا پلتفرم های یکپارچه بهره می برد.

به گزارش و به نقل از ، از فردا قابلیت Cross Platform بین نسخه ی PC و Xbox ONE عنوان Rocket League برقرار می شود. طبق اظهارات توسعه دهندگان از فردا کاربران نسخه ی PC و نسخه ی XOne بازی قادر می باشند تا با یکدیگر بصورت آنلاین در رقابت های خصوصی یا عمومی به رقابت بپردازند مگر آنکه کاربران به خواسته ی خودشان قابلیت Cross Platform را در تنظیمات بازی غیر فعال کنند.

اگر یادتان باشد شرکت مایکروسافت در ماه مارچ اعلام کرده بود که کنسول Xbox ONE آماده برای یکپارچه شدن با پلتفرم های دیگر در بستر بازی می باشد و استودیوی Psyonix هم از این مزیت به سرعت استفاده کرده تا بازی آنها اولین عنوان کنسول مایکروسافت باشد که از این ویژگی پشتیبانی می کند.

نظر شما در رابطه با قابلیت Cross Platform یا پلتفرم های یکپارچه در بازی های ویدئویی چیست؟

عنوان Rocket League از فردا بصورت Cross Platform