عنوان Prey جدید به بازی قدیمی آن ارتباطی ندارد

“Prey یک دنباله نیست. یک ریمیک هم نبوده و ارتباطی به عنوان اصلی و قدیمی آن ندارد.”

کارگردان خلاق استدیو Arkane یعنی آقای Raphael Colantonio اخیرا طی مصاحبه ای ظهار داشته است:

“شما باید این بازی را دوباره سازی این IP بپندارید.”

عنوان Prey در سال های اخیر همواره با مشکل عرضه مواجه بوده است. اولین نسخه این بازی در سال 1995 معرفی شد و پس از چندین بار دست به دست شدن، درسال 2006 توسط استدیو Human Head ساخته و عرضه شد. دنباله این بازی یعنی Prey 2 در سال 2011 لیک شد و پس از چندین بار تاخیر در زمان انتشار این بازی، سرانجام پروژه ساخت آن درسال 2014 کنسل شد. این بازی از System Shock 2 به عنوان منبع الهام خود یاد می کند. Prey یک بازی شوتر اول شخص به همراه عناصر نقش آفرینی بوده و تاکید زیادی روی روایت داستان خود دارد. آقای Colantonio تاکید می کند که شخصیت اصلی بازی به نام Morgan Yu را هم در نقش مرد و هم در نقش زن می توان بازی کرد.

در نقش شخصیت اصلی بازی، شما باید برای زنده ماندن در یک ایستگاه فضایی که توسط دشمنان بیگانه مورد هجوم قرار گرفته است تلاش کنید. این دشمنان از نیروهای عجیبی بهره مند هستند. تصمیماتی که شما در طول روند بازی اتخاذ می کنید بر روی روایت داستان بازی تاثیر خواهد گذاشت. در بازی اسلحه ها و ابزارهای علمی نیز وجود دارند که این ابزارها صرفا برای مبارزه نبوده اما در مبارزه با دشمنان به نوعی کارآمد خواهند بود. شما می توانید قدرت های ماورا طبیعی را از دشمنان بیگانه که در محیط وجود دارند یاد بگیرید.

Prey قرار است در سال 2017 برای پلتفرم های PC ،PS4 و XBOX ONE عرضه شود.

عنوان Prey جدید به بازی قدیمی آن ارتباطی ندارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Prey جدید به بازی قدیمی آن ارتباطی ندارد

“Prey یک دنباله نیست. یک ریمیک هم نبوده و ارتباطی به عنوان اصلی و قدیمی آن ندارد.”

کارگردان خلاق استدیو Arkane یعنی آقای Raphael Colantonio اخیرا طی مصاحبه ای ظهار داشته است:

“شما باید این بازی را دوباره سازی این IP بپندارید.”

عنوان Prey در سال های اخیر همواره با مشکل عرضه مواجه بوده است. اولین نسخه این بازی در سال 1995 معرفی شد و پس از چندین بار دست به دست شدن، درسال 2006 توسط استدیو Human Head ساخته و عرضه شد. دنباله این بازی یعنی Prey 2 در سال 2011 لیک شد و پس از چندین بار تاخیر در زمان انتشار این بازی، سرانجام پروژه ساخت آن درسال 2014 کنسل شد. این بازی از System Shock 2 به عنوان منبع الهام خود یاد می کند. Prey یک بازی شوتر اول شخص به همراه عناصر نقش آفرینی بوده و تاکید زیادی روی روایت داستان خود دارد. آقای Colantonio تاکید می کند که شخصیت اصلی بازی به نام Morgan Yu را هم در نقش مرد و هم در نقش زن می توان بازی کرد.

در نقش شخصیت اصلی بازی، شما باید برای زنده ماندن در یک ایستگاه فضایی که توسط دشمنان بیگانه مورد هجوم قرار گرفته است تلاش کنید. این دشمنان از نیروهای عجیبی بهره مند هستند. تصمیماتی که شما در طول روند بازی اتخاذ می کنید بر روی روایت داستان بازی تاثیر خواهد گذاشت. در بازی اسلحه ها و ابزارهای علمی نیز وجود دارند که این ابزارها صرفا برای مبارزه نبوده اما در مبارزه با دشمنان به نوعی کارآمد خواهند بود. شما می توانید قدرت های ماورا طبیعی را از دشمنان بیگانه که در محیط وجود دارند یاد بگیرید.

Prey قرار است در سال 2017 برای پلتفرم های PC ،PS4 و XBOX ONE عرضه شود.

عنوان Prey جدید به بازی قدیمی آن ارتباطی ندارد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Prey جدید به بازی قدیمی آن ارتباطی ندارد