عنوان Devil May Cry 5 در رزومه کاری یک بازیگر پدیدار شد

به نظر می رسد احتمالا عنوان Devil May Cry 5 در حال ساخت است. مگر اینکه این بازیگر ما را دست انداخته باشد! در آستانه نمایشگاه سالانه E3 2016، باز هم صحبت از ساخت عنوان Devil May Cry 5 آغاز شده است. دلیل آن نیز ظاهر شدن نام این بازی در قسمت صداپیشگی یک بازیگر می باشد. البته دیگر نام بازی در رزومه کاری این بازیگر به چشم نمی خورد و حذف شده است. اما تا روز گذشته وجود داشت. ظاهرا این بازیگر نروژی به عنوان شخصیت اصلی بازی ایفای نقش می کند اما اشاره ای به اسم کاراکتر نشده است:

اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، بدین معناست که Devil May Cry جدیدی در حال ساخت می باشد یا حداقل در حال ساخت بوده است. این خبر همچنین می تواند معنی عدم بازگشت صداپیشه اصلی بازی را بدهد. هم چنین احتمال این که پروتاگونیست جدیدی برای این بازی معرفی شود و شخصیت اصلی جدیدی جایگزین Dante شود نیز وجود دارد. این موضوع هرچه که باشد هفته بعد در نمایشگاه E3 مشخص خواهد شد.

عنوان Devil May Cry 5 در رزومه کاری یک بازیگر پدیدار شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Devil May Cry 5 در رزومه کاری یک بازیگر پدیدار شد

به نظر می رسد احتمالا عنوان Devil May Cry 5 در حال ساخت است. مگر اینکه این بازیگر ما را دست انداخته باشد! در آستانه نمایشگاه سالانه E3 2016، باز هم صحبت از ساخت عنوان Devil May Cry 5 آغاز شده است. دلیل آن نیز ظاهر شدن نام این بازی در قسمت صداپیشگی یک بازیگر می باشد. البته دیگر نام بازی در رزومه کاری این بازیگر به چشم نمی خورد و حذف شده است. اما تا روز گذشته وجود داشت. ظاهرا این بازیگر نروژی به عنوان شخصیت اصلی بازی ایفای نقش می کند اما اشاره ای به اسم کاراکتر نشده است:

اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، بدین معناست که Devil May Cry جدیدی در حال ساخت می باشد یا حداقل در حال ساخت بوده است. این خبر همچنین می تواند معنی عدم بازگشت صداپیشه اصلی بازی را بدهد. هم چنین احتمال این که پروتاگونیست جدیدی برای این بازی معرفی شود و شخصیت اصلی جدیدی جایگزین Dante شود نیز وجود دارد. این موضوع هرچه که باشد هفته بعد در نمایشگاه E3 مشخص خواهد شد.

عنوان Devil May Cry 5 در رزومه کاری یک بازیگر پدیدار شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

عنوان Devil May Cry 5 در رزومه کاری یک بازیگر پدیدار شد