علاقه آمریکایی ها به کنسول های نینتندو کاهش یافته است

بیشتر فروش کنسول ها به آمریکا اختصاص داشته و مردم این منطقه دقیقه های زیادی از روز را پای بازی های ویدیویی می گذارنند. نینتندو یکی از کمپانی هایی است که توانست با پلتفرم هایش، نقش مهمی در افزایش علاقه آمریکایی ها به صنعت گیمینگ را ایفا نماید. گزارشات هم نشان می دهند که ساکنین این منطقه همیشه استقبال خوبی از کنسول های ژاپنی ها می کنند.

به تازگی Daniel Ahmad، از تحلیل گران معروف صنعت بازی های ویدیویی، ارقامی پیرامون فروش پلتفرم های نینتندو در آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن ها، کنسول های نسل هشتمی این کمپانی عملکرد بسیار ضعیف تری نسبت به گذشته داشته اند. بیایید ابتدا نگاهی به فروش پلتفرم های خانگی نینتندو بیندازیم تا بهتر بتوانیم به کاهش علاقه آمریکایی ها به دیوایس های ژاپنی ها پی ببریم.

Wii – توانست 48.64 میلیون بفروشد [فروش جهانی 101.62 میلیون]
NES – توانست 34 میلیون بفروشد [فروش جهانی 60 میلیون]
SNES – توانست 23.35 میلیون بفروشد [فروش جهانی 49 میلیون]
N64 – توانست 20.63 دستگاه بفروشد [فروش جهانی 32.93 میلیون]
GameCube – توانست 12.93 دستگاه بفروشد [فروش جهانی 21.74 میلیون]
Wii U – توانست 6.29 میلیون بفروشد [فروش جهانی 13.02 میلیون]

با توجه به این که Wii U عملکرد ضعیفی داشت، طبیعی بود آمریکایی ها هم چندان از این کنسول استقبال نکنند. با این وجود هنگامی که فروش دیوایس نسل هشتمی ژاپنی ها را کنار بقیه کنسول های آن ها قرار می دهیم تازه به وخامت اوضاع پی می ببریم. قضیه زمانی جالب تر می شود که بدانید وضعیت برای 3DS هم چندان مناسب نیست. به فروش کنسول های دستی این کمپانی در آمریکا نگاهی بیندازید.

Game Boy Color – توانست 44.06 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 118.69]
Game Boy Advance – توانست 41.64 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 81.51]
NDS – توانست 59.93 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 154.88]
3DS – توانست 20.11 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 57.6]

پنج سال از عرضه 3DS گذشته و نینتندو هم 2DS [ورژنی از 3DS که قابلیت سه بعدی ندارد] را برای سودآوری بیشتر به انتشار رساند. بنابراین انتظار فروش بهتری برای دیوایس ژاپنی ها داشتیم. به اعتقاد دانیال احمد، پلتفرم دستی نینتندو کار خود را خوب شروع کرد اما بعدها به واسطه افزایش محبوبیت بازی های اسمارت فون ها، استقبال از 3DS کاهش یافت. باید صبر کنیم و ببینیم فروش NX چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

علاقه آمریکایی ها به کنسول های نینتندو کاهش یافته است

بیشتر فروش کنسول ها به آمریکا اختصاص داشته و مردم این منطقه دقیقه های زیادی از روز را پای بازی های ویدیویی می گذارنند. نینتندو یکی از کمپانی هایی است که توانست با پلتفرم هایش، نقش مهمی در افزایش علاقه آمریکایی ها به صنعت گیمینگ را ایفا نماید. گزارشات هم نشان می دهند که ساکنین این منطقه همیشه استقبال خوبی از کنسول های ژاپنی ها می کنند.

به تازگی Daniel Ahmad، از تحلیل گران معروف صنعت بازی های ویدیویی، ارقامی پیرامون فروش پلتفرم های نینتندو در آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن ها، کنسول های نسل هشتمی این کمپانی عملکرد بسیار ضعیف تری نسبت به گذشته داشته اند. بیایید ابتدا نگاهی به فروش پلتفرم های خانگی نینتندو بیندازیم تا بهتر بتوانیم به کاهش علاقه آمریکایی ها به دیوایس های ژاپنی ها پی ببریم.

Wii – توانست 48.64 میلیون بفروشد [فروش جهانی 101.62 میلیون]
NES – توانست 34 میلیون بفروشد [فروش جهانی 60 میلیون]
SNES – توانست 23.35 میلیون بفروشد [فروش جهانی 49 میلیون]
N64 – توانست 20.63 دستگاه بفروشد [فروش جهانی 32.93 میلیون]
GameCube – توانست 12.93 دستگاه بفروشد [فروش جهانی 21.74 میلیون]
Wii U – توانست 6.29 میلیون بفروشد [فروش جهانی 13.02 میلیون]

با توجه به این که Wii U عملکرد ضعیفی داشت، طبیعی بود آمریکایی ها هم چندان از این کنسول استقبال نکنند. با این وجود هنگامی که فروش دیوایس نسل هشتمی ژاپنی ها را کنار بقیه کنسول های آن ها قرار می دهیم تازه به وخامت اوضاع پی می ببریم. قضیه زمانی جالب تر می شود که بدانید وضعیت برای 3DS هم چندان مناسب نیست. به فروش کنسول های دستی این کمپانی در آمریکا نگاهی بیندازید.

Game Boy Color – توانست 44.06 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 118.69]
Game Boy Advance – توانست 41.64 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 81.51]
NDS – توانست 59.93 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 154.88]
3DS – توانست 20.11 میلیون دستگاه بفروشد [فروش جهانی 57.6]

پنج سال از عرضه 3DS گذشته و نینتندو هم 2DS [ورژنی از 3DS که قابلیت سه بعدی ندارد] را برای سودآوری بیشتر به انتشار رساند. بنابراین انتظار فروش بهتری برای دیوایس ژاپنی ها داشتیم. به اعتقاد دانیال احمد، پلتفرم دستی نینتندو کار خود را خوب شروع کرد اما بعدها به واسطه افزایش محبوبیت بازی های اسمارت فون ها، استقبال از 3DS کاهش یافت. باید صبر کنیم و ببینیم فروش NX چگونه خواهد بود.

The post appeared first on .

علاقه آمریکایی ها به کنسول های نینتندو کاهش یافته است