عرضه نسخه ویژه Galaxy S7 با تصویر طلایی پوتین، رییس جمهور روسیه!

طراحی و ساخت گوشی های هوشمند بالارده و پرچمدار، مدت هاست که به سمت لوکس بودن سوق پیدا کرده است.

عرضه نسخه ویژه Galaxy S7 با تصویر طلایی پوتین، رییس جمهور روسیه!

(image)
طراحی و ساخت گوشی های هوشمند بالارده و پرچمدار، مدت هاست که به سمت لوکس بودن سوق پیدا کرده است.
عرضه نسخه ویژه Galaxy S7 با تصویر طلایی پوتین، رییس جمهور روسیه!