عرضه نخستین دوربین فیلم برداری 360 درجه سامسونگ به زودی

کمپانی سامسونگ به زودی در کنفرانس توسعه دهندگان خود در سان فرانسیسکو آمریکا زمان دقیق عرضه نخستین دوربین فیلم برداری 360 درجه خود را اعلام نموده است.

عرضه نخستین دوربین فیلم برداری 360 درجه سامسونگ به زودی

(image)
کمپانی سامسونگ به زودی در کنفرانس توسعه دهندگان خود در سان فرانسیسکو آمریکا زمان دقیق عرضه نخستین دوربین فیلم برداری 360 درجه خود را اعلام نموده است.
عرضه نخستین دوربین فیلم برداری 360 درجه سامسونگ به زودی