عرضه جهانی NuAns Neo: اولین ویندوزفون با بدنه قابل تعویض

NuAns Neo ویندوزفونی است قدرتمند که در اوایل سال میلادی جاری ابتدا در کشور ژاپن و سپس در کنفرانس CES 2016 رسما معرفی شد.

عرضه جهانی NuAns Neo: اولین ویندوزفون با بدنه قابل تعویض

(image)
NuAns Neo ویندوزفونی است قدرتمند که در اوایل سال میلادی جاری ابتدا در کشور ژاپن و سپس در کنفرانس CES 2016 رسما معرفی شد.
عرضه جهانی NuAns Neo: اولین ویندوزفون با بدنه قابل تعویض