عرضه بازی Fruit Ninja برای هدست های واقعیت مجازی: هیجان بیشتر

به جرأت می توان گفت که بازی Fruit Ninja یکی از مشهورترین بازی های مخصوص گوشی های هوشمند و البته اعتیادآورترین آن هاست.

عرضه بازی Fruit Ninja برای هدست های واقعیت مجازی: هیجان بیشتر

(image)
به جرأت می توان گفت که بازی Fruit Ninja یکی از مشهورترین بازی های مخصوص گوشی های هوشمند و البته اعتیادآورترین آن هاست.
عرضه بازی Fruit Ninja برای هدست های واقعیت مجازی: هیجان بیشتر