عرضه احتمالی تبلت های پرچمدار Galaxy tab S3 توسط سامسونگ

به نظر می رسد که سامسونگ خود را برای عرضه جانشینان احتمالی دو تبلت Galaxy Tab S2 8.0/S2 9.7 خود آماده می کند.

عرضه احتمالی تبلت های پرچمدار Galaxy tab S3 توسط سامسونگ

(image)
به نظر می رسد که سامسونگ خود را برای عرضه جانشینان احتمالی دو تبلت Galaxy Tab S2 8.0/S2 9.7 خود آماده می کند.
عرضه احتمالی تبلت های پرچمدار Galaxy tab S3 توسط سامسونگ