عرضه آپدیت آندروید مارشملو برای Zenfone 2 Laser ایسوس

کمپانی ایسوس بالاخره تصمیم به عرضه آندروید مارشمالو برای یکی از گوشی های پرچمدار سال گذشته خود یعنی Zenfone 2 Laser گرفته است.

عرضه آپدیت آندروید مارشملو برای Zenfone 2 Laser ایسوس

(image)
کمپانی ایسوس بالاخره تصمیم به عرضه آندروید مارشمالو برای یکی از گوشی های پرچمدار سال گذشته خود یعنی Zenfone 2 Laser گرفته است.
عرضه آپدیت آندروید مارشملو برای Zenfone 2 Laser ایسوس