ضایعات پلاستیکی حاضر در دریاها توسط پلانکتون ها بلعیده می شوند [تماشا کنید]

سالانه بیش از 150 میلیون تُن از ضایعات پلاستیکی که به آب دریاها و اقیانوس های جهان ریخته می شود، عملاً «ناپدید» می گردند.

با وجود اینکه این مسئله اتفاق خوشایندی به نظر می رسد و تا حد کوچکی به مشکل اساسی و بین المللی ضایعات آب های جهان کمک می کند، محققان کنجکاو هستند دقیقاً چه اتفاقی در سطح دریاها می افتد.

یافته های اخیر نشان می دهد پلانکتون های کوچک خود وظیفه بلعیدن قطعه های بسیار کوچک پلاستیک ها را بر عهده گرفته اند و به این ترتیب از حجم ضایعات حاضر در دریاها کاسته می شود.

به دنبال این تحقیقات «دکتر ریچارد کربای» ویدیوی میکروسکوپی از فرآیند قورت دادن میکروپلاستیک توسط پلانکتون ها را ضبط کرده که تماشای آن به هیچ وجه خالی از لطف نیست:

شاید به خواندن این خبرها علاقه مند باشید

The post appeared first on .

ضایعات پلاستیکی حاضر در دریاها توسط پلانکتون ها بلعیده می شوند [تماشا کنید]