صداگذار شخصیت اصلی عناوین ولفنشتاین از ادامه این سری می گوید

اگر یادتان باشد، Bethesda در جریان کنفرانس E3 سال 2016 خود، با زیرکی تمام ا را در تریلر Qucke گنجانده بود.

ماجرا از این قرار بود که در صفحه DOS ای بازی های دو سری DOOM و Wolfenstein لیست شده بودند. نکته عجیب اینجا بود که پس از New Order و Old Blood، آخرین عناوین سری ولفنشتاین، عنوان دیگری هم به نام New Colossus به چشم می خورد که تاریخ عرضه آن به شکل xx-xx-xx مشخص شده بود.

اخیرا در مصاحبه ای که Brain Bloom صداگذار بی.جی. بلازکوویچ، شخصیت اصلی سری ولفنشتاین داشته، از وی در مورد آینده این سری پرسیده شده. وی در پاسخ به ماجرای E3 2016 اشاره می کند و می گوید که شاید همین الان نسخه بعدی ولفنشتاین در حال ساخت باشد!

طبیعتا بلوم اطلاعات بیشتری را از این عنوان در دست ساخت فاش نکرده. هنوز نمی دانیم که آیا New Colossus همان چیزی است که انتظارش را داریم یا خیر. بلوم در ادامه این مصاحبه از علاقه مندی اش برای صداگذاری مجدد بلازکوویچ سخن می گوید. وی همانند ما مایل است که بداند بعد از اتفاقات New Order چه بر سر این شخصیت محبوب آمده.

The post appeared first on .

صداگذار شخصیت اصلی عناوین ولفنشتاین از ادامه این سری می گوید

اگر یادتان باشد، Bethesda در جریان کنفرانس E3 سال 2016 خود، با زیرکی تمام ا را در تریلر Qucke گنجانده بود.

ماجرا از این قرار بود که در صفحه DOS ای بازی های دو سری DOOM و Wolfenstein لیست شده بودند. نکته عجیب اینجا بود که پس از New Order و Old Blood، آخرین عناوین سری ولفنشتاین، عنوان دیگری هم به نام New Colossus به چشم می خورد که تاریخ عرضه آن به شکل xx-xx-xx مشخص شده بود.

اخیرا در مصاحبه ای که Brain Bloom صداگذار بی.جی. بلازکوویچ، شخصیت اصلی سری ولفنشتاین داشته، از وی در مورد آینده این سری پرسیده شده. وی در پاسخ به ماجرای E3 2016 اشاره می کند و می گوید که شاید همین الان نسخه بعدی ولفنشتاین در حال ساخت باشد!

طبیعتا بلوم اطلاعات بیشتری را از این عنوان در دست ساخت فاش نکرده. هنوز نمی دانیم که آیا New Colossus همان چیزی است که انتظارش را داریم یا خیر. بلوم در ادامه این مصاحبه از علاقه مندی اش برای صداگذاری مجدد بلازکوویچ سخن می گوید. وی همانند ما مایل است که بداند بعد از اتفاقات New Order چه بر سر این شخصیت محبوب آمده.

The post appeared first on .

صداگذار شخصیت اصلی عناوین ولفنشتاین از ادامه این سری می گوید