شوکه شدن رییس کمپانی Square Enix از کیفیت عنوان انحصاری Spider Man

“یوسوکه ماتسودا (Yosuke Matsuda)” رییس کمپانی Square Enix ، همانگونه که خود بارها اعلام کرده یک گیمر است و حتی از نشان دادن گیم پلی بازی های خود به شکل آنلاین هیچ اِبایی ندارد . لازم به ذکر است که او بارها علاقه و قدردانی خود را نسبت به بازی های غربی نشان داده است . 

به گزارش و به نقل از  ،  در مصاحبه ای که توسط آخرین جلد مجله ی Famitsu با ایشان انجام شده آقای “ماتسودا” راجع به E3 امسال و بازی هایی که بیشتر از همه او را تحت تاثیر قرار داده اند سخن به میان آورده است . 

بنا به گفته ی “ماتسودا” بازی هایی که در E3 نمایش داده شدند اکثرا فوق العاده بودند اما بطور خاص او با نمایش God of War بشدت غافلگیر شده و از نظر کِیفی ، عنوان انحصاری Spider-Man ساخته ی استودیوی Insomniac او را شوکه کرده است . 

در نهایت ایشان در مورد کلیتِ E3 صحبت کردند و اظهار داشتند که از دید شخصی، کنفرانس امسال با وجود ناشرانی که بسیار مشتاق بودند اخبار خود را پیش از این نمایش آماده (و اعلام) کنند، یک نقطه ی عطف بزرگ محسوب می شد . E3 معمولا به عنوان یک محل و رویداد برای انتقال و پیگیری اخبار استفاده می شود و از این جهت بسیار مهم است که (مجریان آن) در حالی که از میزان در معرضِ دید بودنِ این نمایشِ تجاری به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند بتوانند شایسته ترین راه های ممکن برای رساندن اخبار به دست خریداران را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهند.

بعنوان مثال ایشان نشان دادن گیم پلی بازی ها به شکل لایواستریم را یک راه بسیار موثر در این زمینه برشمردند و حتی شخصا در یک پروژه ی اطلاع رسانی و اشاعه ی بازی Hitman، در حالی که شخصا بازی را به شکل زنده انجام میداد ،شرکت کردند . 

با ما همراه باشید …

شوکه شدن رییس کمپانی Square Enix از کیفیت عنوان انحصاری Spider Man

(image)

“یوسوکه ماتسودا (Yosuke Matsuda)” رییس کمپانی Square Enix ، همانگونه که خود بارها اعلام کرده یک گیمر است و حتی از نشان دادن گیم پلی بازی های خود به شکل آنلاین هیچ اِبایی ندارد . لازم به ذکر است که او بارها علاقه و قدردانی خود را نسبت به بازی های غربی نشان داده است . 

به گزارش و به نقل از  ،  در مصاحبه ای که توسط آخرین جلد مجله ی Famitsu با ایشان انجام شده آقای “ماتسودا” راجع به E3 امسال و بازی هایی که بیشتر از همه او را تحت تاثیر قرار داده اند سخن به میان آورده است . 

بنا به گفته ی “ماتسودا” بازی هایی که در E3 نمایش داده شدند اکثرا فوق العاده بودند اما بطور خاص او با نمایش God of War بشدت غافلگیر شده و از نظر کِیفی ، عنوان انحصاری Spider-Man ساخته ی استودیوی Insomniac او را شوکه کرده است . 

(image)

در نهایت ایشان در مورد کلیتِ E3 صحبت کردند و اظهار داشتند که از دید شخصی، کنفرانس امسال با وجود ناشرانی که بسیار مشتاق بودند اخبار خود را پیش از این نمایش آماده (و اعلام) کنند، یک نقطه ی عطف بزرگ محسوب می شد . E3 معمولا به عنوان یک محل و رویداد برای انتقال و پیگیری اخبار استفاده می شود و از این جهت بسیار مهم است که (مجریان آن) در حالی که از میزان در معرضِ دید بودنِ این نمایشِ تجاری به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند بتوانند شایسته ترین راه های ممکن برای رساندن اخبار به دست خریداران را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهند.

بعنوان مثال ایشان نشان دادن گیم پلی بازی ها به شکل لایواستریم را یک راه بسیار موثر در این زمینه برشمردند و حتی شخصا در یک پروژه ی اطلاع رسانی و اشاعه ی بازی Hitman، در حالی که شخصا بازی را به شکل زنده انجام میداد ،شرکت کردند . 

با ما همراه باشید …

شوکه شدن رییس کمپانی Square Enix از کیفیت عنوان انحصاری Spider Man