شنیده هایی که جامه واقعیت به تن کرد؛ خط تلفن ثابت گران شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پس از سال ها رایزنی با شرکت مخابرات چندی پیش طی جلسه ای، در مورد تغییر تعرفه های تلفن ثابت . خبرهایی که در عین عدم شفافیت رسانه ای از این جلسه ی کمیسیون به بیرون راه یافت حاکی از افزایش قیمت چند برابری خط تلفن ثابت بود.

در همین راستا، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته در دیدار با برخی رسانه ها در مورد تغییر تعرفه های تلفن ثابت به صراحت اعلام کرده است: «کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌ نام و دریافت خط، و بقیه را ظرف ۳۶ ماه و به صورت اقساط پرداخت کند».

از جمله خبر های دیگری که در این رابطه منتشر شد نیز خبر تحت عنوان «حداقل مکالمه» بود که به نوعی تضمین کننده ی سود شرکت مخابرات از محل خطوط بلا استفاده است.

وزیر ارتباطات در رابطه با خبر تعیین «حداقل مکالمه» نیز اظهار داشته است: «تصمیم گرفتیم برای روستا ها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم، به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند».

به گفته ی وزیر ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تغییر های اعمال شده، به سراغ تعرفه‌ های بین استانی و آبونمان نرفته است. با این حساب نرخ آبونمان تلفن ثابت و مکالمات بین استانی همان نرخ‌ هایی است که در زمان اجرای هم‌کدسازی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد. محمود واعظی شب گذشته در این باره گفته است: «تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده است».

The post appeared first on .

شنیده هایی که جامه واقعیت به تن کرد؛ خط تلفن ثابت گران شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پس از سال ها رایزنی با شرکت مخابرات چندی پیش طی جلسه ای، در مورد تغییر تعرفه های تلفن ثابت . خبرهایی که در عین عدم شفافیت رسانه ای از این جلسه ی کمیسیون به بیرون راه یافت حاکی از افزایش قیمت چند برابری خط تلفن ثابت بود.

در همین راستا، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شب گذشته در دیدار با برخی رسانه ها در مورد تغییر تعرفه های تلفن ثابت به صراحت اعلام کرده است: «کمیسیون تنظیم مقررات با افزایش قیمت هر خط از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد؛ به این شکل که مشترک ۱۰۰ هزار تومان از آن را در زمان ثبت‌ نام و دریافت خط، و بقیه را ظرف ۳۶ ماه و به صورت اقساط پرداخت کند».

از جمله خبر های دیگری که در این رابطه منتشر شد نیز خبر تحت عنوان «حداقل مکالمه» بود که به نوعی تضمین کننده ی سود شرکت مخابرات از محل خطوط بلا استفاده است.

وزیر ارتباطات در رابطه با خبر تعیین «حداقل مکالمه» نیز اظهار داشته است: «تصمیم گرفتیم برای روستا ها حداقل کارکرد ۲۰۰ دقیقه مکالمه و برای شهرها حداقل کارکرد ۳۳۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم، به این معنی که حتی اگر کمتر از این میزان از خطوط استفاده کنند، ملزم به پرداخت هزینه به ازای این دقایق هستند».

به گفته ی وزیر ارتباطات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تغییر های اعمال شده، به سراغ تعرفه‌ های بین استانی و آبونمان نرفته است. با این حساب نرخ آبونمان تلفن ثابت و مکالمات بین استانی همان نرخ‌ هایی است که در زمان اجرای هم‌کدسازی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شد. محمود واعظی شب گذشته در این باره گفته است: «تغییر در آبونمان فعلی تلفن ثابت ایجاد نشده است».

The post appeared first on .

شنیده هایی که جامه واقعیت به تن کرد؛ خط تلفن ثابت گران شد