یکی از مجلات خواندنی و محبوب فعال در عرصه بازی های کامپیوتری، مجله الکترونیکی پلک باز می باشد.به تازگی شماره یازدهم این نشریه منتشر شده است که آن را در اختیار عموم برای دانلود قرار خواهیم داد.در ادامه صحبت های مدیر مسئول مجله را خواهید خواهند.بعد از وقفه ای نسبتا طولانی شماره ۱۱ مجله پلک […]