ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران اسفند ماه برگزارمی‌شود

خبر ارسالی از طرف :

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران: اختتامیه این دوره از جشنواره بر خلاف رویه سال‌های گذشته در 5 اسفند 95 برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، متین ایزدی دلیل این جابه‌جایی در زمان برگزاری جشنواره را دو استدلال محکم دانست وافزود: نخستین و ساده‌ترین دلیل آن است که بهترین بازی‌های سال بایستی آخر سال معرفی شوند نه اواسط سال. ایزدی استدلال دوم را بسیار مهم‌تر دانست و تشریح کرد: با برگزاری جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران در انتهای فصل تابستان، فرصت طلایی انتشاربازی‌ها در بهار و تابستان از ناشران و بازی‌سازان سلب می‌شود. از آنجایی که جشنواره باید به جریان بازی‌سازی کشور و معرفی بهتر بازی‌ها به بازار کمک کند، گرفتن فصل طلایی فروش بازی از بازی‌های ایرانی کار درستی نبود. وی ادامه داد: با برگزاری جشنواره در اسفند ماه هر دو قشربازی‌سازان موبایلی و رایانه‌های شخصی نفع خواهند برد. بازی‌های موبایلی می‌توانندبرای عید نوروز منتشر شده و از این فرصت طلایی بهره‌برداری کنند، بازی‌های رایانه‌های شخصی نیز که زمان بیشتری برای انتشار نیاز دارند می‌توانند برای فصل تابستان برنامه‌ریزی کرده و از جریان‌سازی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران به نفع تبلیغات و PR خوداستفاده نمایند. دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران افزود: امسال برنامه‌ای ملی برای جشنواره مد نظر داریم تا بازی‌سازان فعال در شهرستان‌های کشور نیزفعال شده و در این جشن بزرگ بازی‌سازی مشارکت داشته باشند. جزییات این برنامه به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. متین ایزدی در مورد بخش‌های این دوره از جشنواره گفت: ازدوره چهارم جشنواره بحث ژانربندی کلید خورد که بخش‌بندی استانداردی در تمام جشنواره‌های جهانی است. این رویه در جشنواره سال گذشته نیز ادامه یافت و در ششمین دوره به تکامل خواهد رسید. ایزدی از اضافه شدن بخش جنبی جدیدی به جشنواره خبر داد و افزود:در جشنواره امسال بخش جنبی «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» اضافه می‌شود که به انتخاب بهترین بازی فرهنگی کشور منتهی خواهد شد.

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، این رویداد را جشنی ملی برای بازی‌سازان کشورمان دانست و تاکید کرد: می‌خواهیم همانند گذشته بدون هیچ‌گونه جریان یا گرایشات خاص جشنواره را برگزار کنیم. چرا که این جشنوارهاز بازی‌سازان و برای بازی‌سازان است. متین ایزدی در مورد داوری نیز گفت: داوری جشنواره در سال گذشته در شفاف‌ترین حالت ممکن بود. داوری را از حالت شورایی خارج کردیم و به جایآن امتیازات داوران (چه داخلی، چه خارجی) به بازی‌ها را تجمیع نمودیم. امسال نیزهمانند سال گذشته با یک داوری کاملا شفاف بازی‌ها را بررسی کرده و بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران اسفند ماه برگزارمی‌شود

خبر ارسالی از طرف :

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران: اختتامیه این دوره از جشنواره بر خلاف رویه سال‌های گذشته در 5 اسفند 95 برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، متین ایزدی دلیل این جابه‌جایی در زمان برگزاری جشنواره را دو استدلال محکم دانست وافزود: نخستین و ساده‌ترین دلیل آن است که بهترین بازی‌های سال بایستی آخر سال معرفی شوند نه اواسط سال. ایزدی استدلال دوم را بسیار مهم‌تر دانست و تشریح کرد: با برگزاری جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران در انتهای فصل تابستان، فرصت طلایی انتشاربازی‌ها در بهار و تابستان از ناشران و بازی‌سازان سلب می‌شود. از آنجایی که جشنواره باید به جریان بازی‌سازی کشور و معرفی بهتر بازی‌ها به بازار کمک کند، گرفتن فصل طلایی فروش بازی از بازی‌های ایرانی کار درستی نبود. وی ادامه داد: با برگزاری جشنواره در اسفند ماه هر دو قشربازی‌سازان موبایلی و رایانه‌های شخصی نفع خواهند برد. بازی‌های موبایلی می‌توانندبرای عید نوروز منتشر شده و از این فرصت طلایی بهره‌برداری کنند، بازی‌های رایانه‌های شخصی نیز که زمان بیشتری برای انتشار نیاز دارند می‌توانند برای فصل تابستان برنامه‌ریزی کرده و از جریان‌سازی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران به نفع تبلیغات و PR خوداستفاده نمایند. دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران افزود: امسال برنامه‌ای ملی برای جشنواره مد نظر داریم تا بازی‌سازان فعال در شهرستان‌های کشور نیزفعال شده و در این جشن بزرگ بازی‌سازی مشارکت داشته باشند. جزییات این برنامه به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. متین ایزدی در مورد بخش‌های این دوره از جشنواره گفت: ازدوره چهارم جشنواره بحث ژانربندی کلید خورد که بخش‌بندی استانداردی در تمام جشنواره‌های جهانی است. این رویه در جشنواره سال گذشته نیز ادامه یافت و در ششمین دوره به تکامل خواهد رسید. ایزدی از اضافه شدن بخش جنبی جدیدی به جشنواره خبر داد و افزود:در جشنواره امسال بخش جنبی «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» اضافه می‌شود که به انتخاب بهترین بازی فرهنگی کشور منتهی خواهد شد.

دبیر ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، این رویداد را جشنی ملی برای بازی‌سازان کشورمان دانست و تاکید کرد: می‌خواهیم همانند گذشته بدون هیچ‌گونه جریان یا گرایشات خاص جشنواره را برگزار کنیم. چرا که این جشنوارهاز بازی‌سازان و برای بازی‌سازان است. متین ایزدی در مورد داوری نیز گفت: داوری جشنواره در سال گذشته در شفاف‌ترین حالت ممکن بود. داوری را از حالت شورایی خارج کردیم و به جایآن امتیازات داوران (چه داخلی، چه خارجی) به بازی‌ها را تجمیع نمودیم. امسال نیزهمانند سال گذشته با یک داوری کاملا شفاف بازی‌ها را بررسی کرده و بهترین‌ها انتخاب خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ششمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران اسفند ماه برگزارمی‌شود