شرکت Remedy به دو تیم تقسیم شد؛ بازی های جدیدی در راه هستند!

به گزارش ، کمپانی Remedy Entertainment گسترش یافت و به دو تیم ؛ این شرکت اکنون می تواند همزمان برروی دو بازی متفاوت کار کند! آقای “توماس پوها” (Thomas Puha) (مدیر بخش ارتباطات شرکت رمدی) در رابطه با این موضوع گفت :

“در راستای حرکت رو به جلو، ما می خواهیم بازی های بیشتری بسازیم و آن ها را زودتر روانه‌ی بازار کنیم. به منظور دستیابی به این هدف، شرکت Remedy گروه خود را به دو تیم توسعه دهنده‌ی مجزا تقسیم کرده است.”

تیم اول شرکت Remedy ، مدتی است که همراه با یک شریک جدید، برروی یک بازی با نام تجاری جدید کار می کند. تیم دوم هم کار خود را تازه شروع کرده و در آینده معرفی می کند. آقای پوها تایید کرد که هیچ کدام از این دو پروژه‌ی جدید، شماره دوم Alan Wake نیستند. با این حال، آن ها مشغول بررسی فرصت های مختلف برای ارائه عناوینی پیرامون ماجراهای Alan Wake می باشند. آقای پوها همچنین افزود :

“من برای نمایش و معرفی این پروژه های جدید واقعا نمی توانیم صبر کنیم. اما یک درسی که از تجربیات گذشته آموخته ایم، این است که باید صبور و شکیبا باشیم و بازی های خود را زمانی که به اندازه‌ی کافی آماده شدند، معرفی کنیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که امسال، ما بازی جدید خود را طی E3 2016 و یا GamesCom به نمایش بگذاریم.”

بنابراین حضور کمپانی Remedy Entertainment در نمایشگاه های امسال به طور کامل تکذیب شد.

نظر شما چیست؟ پروژه های بعدی شرکت Remedy پیرامون چه موضوعاتی می توانند باشند؟!

شرکت Remedy به دو تیم تقسیم شد؛ بازی های جدیدی در راه هستند!

(image)

به گزارش ، کمپانی Remedy Entertainment گسترش یافت و به دو تیم ؛ این شرکت اکنون می تواند همزمان برروی دو بازی متفاوت کار کند! آقای “توماس پوها” (Thomas Puha) (مدیر بخش ارتباطات شرکت رمدی) در رابطه با این موضوع گفت :

“در راستای حرکت رو به جلو، ما می خواهیم بازی های بیشتری بسازیم و آن ها را زودتر روانه‌ی بازار کنیم. به منظور دستیابی به این هدف، شرکت Remedy گروه خود را به دو تیم توسعه دهنده‌ی مجزا تقسیم کرده است.”

تیم اول شرکت Remedy ، مدتی است که همراه با یک شریک جدید، برروی یک بازی با نام تجاری جدید کار می کند. تیم دوم هم کار خود را تازه شروع کرده و در آینده معرفی می کند. آقای پوها تایید کرد که هیچ کدام از این دو پروژه‌ی جدید، شماره دوم Alan Wake نیستند. با این حال، آن ها مشغول بررسی فرصت های مختلف برای ارائه عناوینی پیرامون ماجراهای Alan Wake می باشند. آقای پوها همچنین افزود :

“من برای نمایش و معرفی این پروژه های جدید واقعا نمی توانیم صبر کنیم. اما یک درسی که از تجربیات گذشته آموخته ایم، این است که باید صبور و شکیبا باشیم و بازی های خود را زمانی که به اندازه‌ی کافی آماده شدند، معرفی کنیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که امسال، ما بازی جدید خود را طی E3 2016 و یا GamesCom به نمایش بگذاریم.”

بنابراین حضور کمپانی Remedy Entertainment در نمایشگاه های امسال به طور کامل تکذیب شد.

نظر شما چیست؟ پروژه های بعدی شرکت Remedy پیرامون چه موضوعاتی می توانند باشند؟!

شرکت Remedy به دو تیم تقسیم شد؛ بازی های جدیدی در راه هستند!