شرکت Orbital ATK توانست موشک Antares را با موفقیت به فضا بفرستد

راکت آنتارس (Antares) کمپانی فضایی Orbital ATK با پرتاب موفقیت آمیز از مرکز Wallops Flight ناسا در ویرجینیا، دوباره به صحنه باز گشت. این عملیات، اولین پرواز آنتارس پس از اکتبر 2014 به شمار می رود که نتیجه ای ناگوار به همراه داشت و موشک مورد نظر چند ثانیه پس از بلند شدن از زمین، منفجر شد.

این راکت در پرواز اخیر خود محموله ای از ناسا را در قالب کپسول حمل بار Cygnus به همراه دارد، که حدود 2.5 تن مواد غذایی، تدارکات و تجهیزات آزمایشگاهی برای ساکنین ایستگاه فضایی بین المللی را در بر می گیرد. برخی از این وسایل به بررسی رفتار آتش در شرایط جاذبه ضعیف، و تأثیر نورپردازی های مختلف بر سلامت فضانوردان مربوط می شوند.

اگرچه سفر Cygnus برای رسیدن به ISS تقریباً 2.5 روز طول می کشد، اما ظاهراً این محموله باید چند وقتی را در فضا منتظر بماند تا سه فضانورد جدید ناسا به سلامت به ایستگاه بین المللی برسند، و پس از آن اقدام به تخلیه آن نمایند.

طبق برنامه، Cygnus به مدت 5 هفته در جوار ISS باقی مانده و سپس ایستگاه را ترک می کند. پس از آن ناسا قصد دارد دومین آزمایش Saffire را درون این کپسول به اجرا درآورد و آتش عظیمی را در قلب آن ایجاد کند تا نحوه انتشار آتش سوزی های بزرگ با مواد مختلف در فضا را بررسی نماید.

پس از پایان این آزمایش، Cygnus به سمت زمین بازگشته و بقایای آن در جو خواهد سوخت، تا دیگر اثری از آن بر جا نماند.

گفتنی است با این پرتاب موفقیت آمیز، شرکت Orbital ATK مجدداً به صحنه اصلی عملیات فضایی و جابجایی محموله های مختلف بازگشته، و انتظار دارد پرواز دیگری را تا انتهای سال جاری میلادی به اجرا درآورد.

The post appeared first on .

شرکت Orbital ATK توانست موشک Antares را با موفقیت به فضا بفرستد

راکت آنتارس (Antares) کمپانی فضایی Orbital ATK با پرتاب موفقیت آمیز از مرکز Wallops Flight ناسا در ویرجینیا، دوباره به صحنه باز گشت. این عملیات، اولین پرواز آنتارس پس از اکتبر 2014 به شمار می رود که نتیجه ای ناگوار به همراه داشت و موشک مورد نظر چند ثانیه پس از بلند شدن از زمین، منفجر شد.

این راکت در پرواز اخیر خود محموله ای از ناسا را در قالب کپسول حمل بار Cygnus به همراه دارد، که حدود 2.5 تن مواد غذایی، تدارکات و تجهیزات آزمایشگاهی برای ساکنین ایستگاه فضایی بین المللی را در بر می گیرد. برخی از این وسایل به بررسی رفتار آتش در شرایط جاذبه ضعیف، و تأثیر نورپردازی های مختلف بر سلامت فضانوردان مربوط می شوند.

اگرچه سفر Cygnus برای رسیدن به ISS تقریباً 2.5 روز طول می کشد، اما ظاهراً این محموله باید چند وقتی را در فضا منتظر بماند تا سه فضانورد جدید ناسا به سلامت به ایستگاه بین المللی برسند، و پس از آن اقدام به تخلیه آن نمایند.

طبق برنامه، Cygnus به مدت 5 هفته در جوار ISS باقی مانده و سپس ایستگاه را ترک می کند. پس از آن ناسا قصد دارد دومین آزمایش Saffire را درون این کپسول به اجرا درآورد و آتش عظیمی را در قلب آن ایجاد کند تا نحوه انتشار آتش سوزی های بزرگ با مواد مختلف در فضا را بررسی نماید.

پس از پایان این آزمایش، Cygnus به سمت زمین بازگشته و بقایای آن در جو خواهد سوخت، تا دیگر اثری از آن بر جا نماند.

گفتنی است با این پرتاب موفقیت آمیز، شرکت Orbital ATK مجدداً به صحنه اصلی عملیات فضایی و جابجایی محموله های مختلف بازگشته، و انتظار دارد پرواز دیگری را تا انتهای سال جاری میلادی به اجرا درآورد.

The post appeared first on .

شرکت Orbital ATK توانست موشک Antares را با موفقیت به فضا بفرستد