شروین پیشه ور: با پیروزی ترامپ باید برای استقلال کالیفرنیا تلاش کنیم

و او را تهدیدی برای نوآوری می دانند.

یکی از فعالان حوزه تکنولوژی که از سرمایه گذاران اولیه کمپانی اوبر و بسیاری دیگر از شرکت های مختلف محسوب می شود، با پیروزی دانلد ترامپ تصمیم گرفته کمپینی جهت ایجاد استقلال ایالت کالیفرنیا بر پا سازد.

«شروین پیشه ور»، سرمایه گذار ایرانی الاصل ساکن سیلیکون ولی در حساب توییترش فراخوانی اعلام کرده تا اهالی کالیفرنیا برای جداسازی و استقلال این ایالت اقدام نمایند.

بنابر گفته های پیشه ور، کالیفرنیا ششمین منطقه اقتصادی دنیاست و سیلیکون ولی مبدا تکنولوژی جهان محسوب می شود.

گفتنی است «دیو مورین» و چند مدیر حوزه تکنولوژی ساکن منطقه مورد بحث نیز از نقشه پیشه ور برای استقلال کالیفرنیا حمایت کرده اند.

شروین پیشه ور می گوید: «ما باید فوراً در این رابطه دست به کار شده و گفتمان جدی در رابطه با فرهنگ، ارزش ها، تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و تنفری که پیرامون ریاست جمهوری ترامپ وجود دارد داشته باشیم.»

نظر شما چیست؟ آیا استقلال کالیفرنیا می تواند به فناوری و شرکت های حاضر در سیلیکون ولی کمک کند؟ آیا ترامپ واقعاً اثر سویی برای نوآوری و تکنولوژی خواهد داشت؟

The post appeared first on .

شروین پیشه ور: با پیروزی ترامپ باید برای استقلال کالیفرنیا تلاش کنیم

و او را تهدیدی برای نوآوری می دانند.

یکی از فعالان حوزه تکنولوژی که از سرمایه گذاران اولیه کمپانی اوبر و بسیاری دیگر از شرکت های مختلف محسوب می شود، با پیروزی دانلد ترامپ تصمیم گرفته کمپینی جهت ایجاد استقلال ایالت کالیفرنیا بر پا سازد.

«شروین پیشه ور»، سرمایه گذار ایرانی الاصل ساکن سیلیکون ولی در حساب توییترش فراخوانی اعلام کرده تا اهالی کالیفرنیا برای جداسازی و استقلال این ایالت اقدام نمایند.

بنابر گفته های پیشه ور، کالیفرنیا ششمین منطقه اقتصادی دنیاست و سیلیکون ولی مبدا تکنولوژی جهان محسوب می شود.

گفتنی است «دیو مورین» و چند مدیر حوزه تکنولوژی ساکن منطقه مورد بحث نیز از نقشه پیشه ور برای استقلال کالیفرنیا حمایت کرده اند.

شروین پیشه ور می گوید: «ما باید فوراً در این رابطه دست به کار شده و گفتمان جدی در رابطه با فرهنگ، ارزش ها، تبعیض جنسیتی، نژادپرستی و تنفری که پیرامون ریاست جمهوری ترامپ وجود دارد داشته باشیم.»

نظر شما چیست؟ آیا استقلال کالیفرنیا می تواند به فناوری و شرکت های حاضر در سیلیکون ولی کمک کند؟ آیا ترامپ واقعاً اثر سویی برای نوآوری و تکنولوژی خواهد داشت؟

The post appeared first on .

شروین پیشه ور: با پیروزی ترامپ باید برای استقلال کالیفرنیا تلاش کنیم