شخصی بازی DOOM را با درجه سختی Ultra Nightmare تنها در 5 ساعت به پایان رساند!

آیا از درجه سختی Ultra Nightmare بازی DOOM اطلاع دارید؟ در این درجه سختی شما با تمام چالش های درجه سختی Nightmare مواجه خواهید بود با این تفاوت که فقط یک سلامتی خواهید داشت! اگر فکر می کنید تمام کردن بازی با این درجه سختی غیر ممکن است سخت در اشتباهید چون شخصی بازی را فقط در پنج ساعت با این درجه سختی به پایان رساند.

به گزارش  شخصی در YouTube با نام کاربری  تلاش خود برای به پایان رساندن بازی را بطور کامل به اشتراک گذاشته که با عنوان ” اولین در جهان ” نشان داده می شود . در این ویدیو ما شاهد مهارت بسیار عالی این شخص در طول بازی هستیم و صد البته درست و امن بازی کردن نیز رعایت شده است. به هر حال  به نوعی درجه سختی Nightmare است و حتی id Software نیز تا قبل از عرضه ی بازی قادر به پایان رساندن بازی آن هم در این زمان کوتاه نبوده! علیرغم همه ی این ها تلاش موفقیت آمیز این شخص بسیار قابل تقدیر است.

بازی DOOM هفته ی پیش برای سه پلتفرم Xbox One ، PS4 و PC عرضه شد و علیرغم نقد های نسبتا منفی که دریافت کرد توانست به موفقیت بزرگی بین کاربران دست یابد.

شخصی بازی DOOM را با درجه سختی Ultra Nightmare تنها در 5 ساعت به پایان رساند!

(image)

آیا از درجه سختی Ultra Nightmare بازی DOOM اطلاع دارید؟ در این درجه سختی شما با تمام چالش های درجه سختی Nightmare مواجه خواهید بود با این تفاوت که فقط یک سلامتی خواهید داشت! اگر فکر می کنید تمام کردن بازی با این درجه سختی غیر ممکن است سخت در اشتباهید چون شخصی بازی را فقط در پنج ساعت با این درجه سختی به پایان رساند.

به گزارش  شخصی در YouTube با نام کاربری  تلاش خود برای به پایان رساندن بازی را بطور کامل به اشتراک گذاشته که با عنوان ” اولین در جهان ” نشان داده می شود . در این ویدیو ما شاهد مهارت بسیار عالی این شخص در طول بازی هستیم و صد البته درست و امن بازی کردن نیز رعایت شده است. به هر حال  به نوعی درجه سختی Nightmare است و حتی id Software نیز تا قبل از عرضه ی بازی قادر به پایان رساندن بازی آن هم در این زمان کوتاه نبوده! علیرغم همه ی این ها تلاش موفقیت آمیز این شخص بسیار قابل تقدیر است.

بازی DOOM هفته ی پیش برای سه پلتفرم Xbox One ، PS4 و PC عرضه شد و علیرغم نقد های نسبتا منفی که دریافت کرد توانست به موفقیت بزرگی بین کاربران دست یابد.

شخصی بازی DOOM را با درجه سختی Ultra Nightmare تنها در 5 ساعت به پایان رساند!