شایعه: Sony یک عنوان وسترن انحصاری در دست ساخت دارد !

به گزارش ، با توجه به تعدادی تصویر مفهومی که در  طراحی مستقل با نام “Ioan Dumitrescu” آپلود شده است، به نظر می رسد Sony یک عنوان انحصاری در سبک وسترن که فعلا با نام “Undisclosed Project for Sony” شناخته می شود را در دست ساخت دارد ! البته همین طراح قبلا سابقه کار روی طرحهای مفهومی عنوان واقعیت مجازی  را نیز داشته است؛ بنابراین در صورت واقعی بودن پروژه وسترن مذکور می توان احتمال اینکه یکی از عناوین VR باشد را نیز داد

| برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید |

نظر شما در رابطه با تصاویر بالا چیست ؟ با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری نمایشگاه E3 می توان انتظار معرفی این عنوان را در کنفرانس Sony داشت ؟

شایعه: Sony یک عنوان وسترن انحصاری در دست ساخت دارد !

(image)

به گزارش ، با توجه به تعدادی تصویر مفهومی که در  طراحی مستقل با نام “Ioan Dumitrescu” آپلود شده است، به نظر می رسد Sony یک عنوان انحصاری در سبک وسترن که فعلا با نام “Undisclosed Project for Sony” شناخته می شود را در دست ساخت دارد ! البته همین طراح قبلا سابقه کار روی طرحهای مفهومی عنوان واقعیت مجازی  را نیز داشته است؛ بنابراین در صورت واقعی بودن پروژه وسترن مذکور می توان احتمال اینکه یکی از عناوین VR باشد را نیز داد

| برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصاویر کلیک کنید |

نظر شما در رابطه با تصاویر بالا چیست ؟ با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری نمایشگاه E3 می توان انتظار معرفی این عنوان را در کنفرانس Sony داشت ؟

شایعه: Sony یک عنوان وسترن انحصاری در دست ساخت دارد !