شایعه: Nintendo NX در مراسم EGX قابل بازی کردن است

NX

به گزارش و به نقل از  بزرگترین اشتباه Nintendo در مورد کنسول جدیدشان نشان ندادن آن در مراسم E3 امسال است. بزرگترین مراسم مربوط به بازی ها بهترین فرصت برای رونمایی کنسول جدید است چون می توان توجه بسیاری از مردم را به آن جلب کرد. اصرار Nintendo از نیاوردن کنسول جدیدش به این مراسم واقعا گیج کننده است.

با این حال آن ها نمی خواهند بیشتر از این مخفی کاری کنند. بر اساس یک نظرسنجی از کسانی که بلیط برای شرکت در مراسم EGX را خریده اند دریافتیم Nintendo قرار است در مراسم EGX کنسول NX را در دسترس شرکت کنندگان این مراسم قرار دهد تا با آن بازی کنند.

البته احتمال دارد دلیل کار Nintendo این باشد که می خواهد NX را قبل از عرضه ی آن به اروپایی ها نشان دهد چون در اروپا Nintendo طرفداران زیادی ندارد و با این کار می خواهد Nintendo را به اروپایی ها معرفی کند.

شایعه: Nintendo NX در مراسم EGX قابل بازی کردن است

(image)

به گزارش و به نقل از  بزرگترین اشتباه Nintendo در مورد کنسول جدیدشان نشان ندادن آن در مراسم E3 امسال است. بزرگترین مراسم مربوط به بازی ها بهترین فرصت برای رونمایی کنسول جدید است چون می توان توجه بسیاری از مردم را به آن جلب کرد. اصرار Nintendo از نیاوردن کنسول جدیدش به این مراسم واقعا گیج کننده است.

با این حال آن ها نمی خواهند بیشتر از این مخفی کاری کنند. بر اساس یک نظرسنجی از کسانی که بلیط برای شرکت در مراسم EGX را خریده اند دریافتیم Nintendo قرار است در مراسم EGX کنسول NX را در دسترس شرکت کنندگان این مراسم قرار دهد تا با آن بازی کنند.

البته احتمال دارد دلیل کار Nintendo این باشد که می خواهد NX را قبل از عرضه ی آن به اروپایی ها نشان دهد چون در اروپا Nintendo طرفداران زیادی ندارد و با این کار می خواهد Nintendo را به اروپایی ها معرفی کند.

شایعه: Nintendo NX در مراسم EGX قابل بازی کردن است