شایعه: مایکروسافت در E3 2016 سخت افزار جدیدی را معرفی می کند

به گزارش و به نقل از ، اطلاعات جدیدی از عوامل داخلی مایکروسافت مبنی بر معرفی سخت افزاری جدید در E3 2016 ، منتشر شده است. این اطلاعات از shinobi602 به بیرون درز پیدا کرده است ، او کسی است که در مورد نسخه ی بازسازی شده ی Skyrim اطلاعاتی را منتشر کرده بود.  او خود گفت:

” بله من می توانم بگویم که سخت افزار جدیدی در راه است، بله مطمئنا سخت افزاری در راه است.”

Shinobi602 در گذشته نیز منبع معتبری از اطلاعات داخلی در گذشته بوده است و از آنجایی که تنها چند روز با E3 فاصله داریم می توانیم به این شایعه اعتماد کنیم.

این شایعه می تواند به این معنی باشد که مایکروسافت نیز کنسولی ارتقا یافته را برای رقابت با PS4 Neo در E3 معرفی کند، همینطور بر اساس گزارشات، مایکروسافت مدل Slim این کنسول را قبل از مدل ارتقا یافته عرضه خواهد کرد.

شایعه: مایکروسافت در E3 2016 سخت افزار جدیدی را معرفی می کند

(image)

به گزارش و به نقل از ، اطلاعات جدیدی از عوامل داخلی مایکروسافت مبنی بر معرفی سخت افزاری جدید در E3 2016 ، منتشر شده است. این اطلاعات از shinobi602 به بیرون درز پیدا کرده است ، او کسی است که در مورد نسخه ی بازسازی شده ی Skyrim اطلاعاتی را منتشر کرده بود.  او خود گفت:

” بله من می توانم بگویم که سخت افزار جدیدی در راه است، بله مطمئنا سخت افزاری در راه است.”

Shinobi602 در گذشته نیز منبع معتبری از اطلاعات داخلی در گذشته بوده است و از آنجایی که تنها چند روز با E3 فاصله داریم می توانیم به این شایعه اعتماد کنیم.

این شایعه می تواند به این معنی باشد که مایکروسافت نیز کنسولی ارتقا یافته را برای رقابت با PS4 Neo در E3 معرفی کند، همینطور بر اساس گزارشات، مایکروسافت مدل Slim این کنسول را قبل از مدل ارتقا یافته عرضه خواهد کرد.

شایعه: مایکروسافت در E3 2016 سخت افزار جدیدی را معرفی می کند