شایعه: بازی Dead Rising 4 در E3 نمایش خواهد داشت

با توجه به تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری مرتبط با بازی، به نظر می‌رسد در نمایشگاه E3 شاهد معرفی عنوان Dead Rising 4 باشیم.

این تصاویر که برای اولین‌بار توسط عده‌ای از کاربران سایت Reddit به بیرون درز کردند. البته پست‌هایی که توسط این کاربران منتشر شد خیلی زود از روی سایت پاک شدند. اما خب طبق معمول این تصاویر سریعا در دیگر سایت‌ها منتشر شدند. این‌طور که پیداست باز هم شاهد بازگشت قهرمان همیشگی دنیای زامبی‌های کپکام یعنی فرانک وست خواهیم بود. با توجه روایات صورت گرفته، این بازی توسط شعبه ونکوور کمپانی کپکام در حال ساخت است. کپکام هنوز هیچ واکنشی به انتشار این تصاویر نداده است. باید منتظر ماند و دید آیا این شایعه نیز مانند اکثر شایعات این چند وقت تبدیل به واقعیت می‌شود یا خیر.

در ادامه تصاویر منتسب به این بازی را ملاحظه می‌فرمایید:

شایعه: بازی Dead Rising 4 در E3 نمایش خواهد داشت

با توجه به تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری مرتبط با بازی، به نظر می‌رسد در نمایشگاه E3 شاهد معرفی عنوان Dead Rising 4 باشیم.

این تصاویر که برای اولین‌بار توسط عده‌ای از کاربران سایت Reddit به بیرون درز کردند. البته پست‌هایی که توسط این کاربران منتشر شد خیلی زود از روی سایت پاک شدند. اما خب طبق معمول این تصاویر سریعا در دیگر سایت‌ها منتشر شدند. این‌طور که پیداست باز هم شاهد بازگشت قهرمان همیشگی دنیای زامبی‌های کپکام یعنی فرانک وست خواهیم بود. با توجه روایات صورت گرفته، این بازی توسط شعبه ونکوور کمپانی کپکام در حال ساخت است. کپکام هنوز هیچ واکنشی به انتشار این تصاویر نداده است. باید منتظر ماند و دید آیا این شایعه نیز مانند اکثر شایعات این چند وقت تبدیل به واقعیت می‌شود یا خیر.

در ادامه تصاویر منتسب به این بازی را ملاحظه می‌فرمایید:

شایعه: بازی Dead Rising 4 در E3 نمایش خواهد داشت