شارپ و عرضه گوشی هوشمند با همکاری کمپانی قدرتمند سازنده لنز دوربین Ricoh

به نظر می رسد که همکاری اخیر کمپانی هواوی با کمپانی آلمانی Leica در زمینه ساخت لنزهای دوربین اصلی گوشی پرچمدار P9، موج آفرین بوده است.

شارپ و عرضه گوشی هوشمند با همکاری کمپانی قدرتمند سازنده لنز دوربین Ricoh

(image)
به نظر می رسد که همکاری اخیر کمپانی هواوی با کمپانی آلمانی Leica در زمینه ساخت لنزهای دوربین اصلی گوشی پرچمدار P9، موج آفرین بوده است.
شارپ و عرضه گوشی هوشمند با همکاری کمپانی قدرتمند سازنده لنز دوربین Ricoh