شائومی یک گوشی هوشمند دیگر با دو دوربین اصلی و پردازنده 10 هسته ای می سازد

کمپانی شائومی در هفته آینده یک رویداد رسمی را در چین برگزار خواهد نمود.

شائومی یک گوشی هوشمند دیگر با دو دوربین اصلی و پردازنده 10 هسته ای می سازد

(image)
کمپانی شائومی در هفته آینده یک رویداد رسمی را در چین برگزار خواهد نمود.
شائومی یک گوشی هوشمند دیگر با دو دوربین اصلی و پردازنده 10 هسته ای می سازد